9.5.2014

Tarım Tavimi

 • ​Ocak

 • Şubat

 • Mart

 • Nisan

 • Mayıs

 • Haziran

 • Temmuz

 • Ağustos

 • Eylül

 • Ekim

 • Kasım

 • Aralık

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Derin kış sürümü yapılır.

- Fidan çukurları açılır.

- Soğuk olmayan günlerde kuru dallar ayıklanır.

- Gübreleme (Fosfor + potasyum) yapılır.

Arıcılık Tarımı

- Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma yapılır.

- Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına toz şeker konarak kovan içine yerleştirilir.Uyuyan arıların düşüp ölmemesi için kovan ve petekler sarsılmamalıdır

- Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Bağcılık Tarımı

- Yeni bağ tesisi yapılacak yerlere kirizma yapılır. Dikim çukurları açılır.

- Çeliklerdeki mantari hastalıklara karşı , bordo bulamacı (%2'lik)ile mücadele edilir. Bu uygulama , gözlerin bir hafta kadar geç uyanmasını da sağlar.

- Amerikan asma anaçlıklarında;budama ve çelik hazırlama işlemleri sürdürülür.

- Köklü asma fidanı sökümü yapılır.

- Ilıman bölgelerde , hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda açılan çukurlara asma dikimi yapılır.

- İklim elverişli olduğu takdirde , kış budamalarına devam edilir. Don ve kırağı düşen yerlerde, yalnız aralama yapılması, budamanın çubuklar üzerindeki gözler kabardıktan sonra yapılması gerekir.

- Bağlar budandıktan sonra , phoma hastalığına karşı mücadele yapılır.

- Sonbaharda çiftlik gübresi verilmeyen bağlara, çiftlik gübresi verilir.

Baklagiller Tarımı

- Bakla ekilecek tarlalarda , toprak hazırlığı ve ekim yapılır.

- Nohut , mercimek ve fasulye ekimi yapılacak yerlerin sürümü yapılır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı
- Elde bulunan sığırların , yetiştirme ve hastalıkları yönünden , sağlık kontrolleri yaptırılarak, sığır kadrosu belirlenir. Özellikle tüberküloz, paratüberküloz testleri ile , Brucellosis yönünden serolojik yoklamalar ve mastitis taraması yapılır.

- Hayvanlar şimdiki durumları ve verimlerine göre gruplara ayrılarak , bakım ve yemleme programları saptanır.

- Sağlıklı ve yüksek verimli yavru elde edebilmek için , ineklerin suni tohumlamasına başlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde , veteriner kontrolünden geçmiş iyi nitelikli ve sağlıklı bir boğa ile doğal tohumlama yapılır.

- Şecere , verim ve sağlık kartları aylık olarak işlenir.

- Buzağı bölmelerindeki iç ısının 10-12 C,sığırların bulunduğu bölümdeki sıcaklığın ise 16-18C arsında tutulmasına çalışılır. Havalandırma kontrol altında tutulur.

- Uygun hava koşullarında , hayvanlar ahır dışına çıkarılır. Ahır içi temizlenip %3 lük sodalı sıcak su ile yıkanır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Ağılların ısı ve nem oranı kontrol edilir;iyi havalarda koyunlar , ağıl dışına alınarak , ağıldaki yatak yerlerine sap, saman , yaprak gibi yataklık malzemesi serilir. Doğum yapan koyunların ve doğan kuzuların soğuk, nem ve hava akımlarından korunmasına da gereken özen gösterilir.

- Yavrularda , doğumlarını izleyen ilk günler içerisinde görülebilecek ve öldürücü olarak seyreden kuzu ishalinin nedeni saptanarak , teşhis durumuna göre , gerekirse septisemi serumları yapılır;hastalar anaları ile birlikte tecrit edilerek , tedaviye alınır. Ölenler yakılır veya gömülür. Ağıllar permanganat solüsyonu ile yıkanır.

- Kış keneleri ,bit ve uyuza karşı , derhal ilaçlamaya geçilir.

- Doğan kuzulara ektime aşıları veya gerekli görülen serumlar yapılır

Doğumdan hemen sonra kuzuların göbek bağı , anaların arka kısımları ve kuyruk altı ilaçlanır.Uzun kuyruklu kuzuların kuyruklarına , sağrı bölgesinden bir el ayası aşağıda lastik ligatür konularak , zamanla kopması işlemi uygulanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Kümeslerde yemleme ve yem uygulamasına özen gösterilir.

Yumurta randımanında arzulanan ekonomik düzeye ulaşabilmesi için, kümes sıcaklığının ortalama 10-18 C'ler arasında olmasına ve havalandırmaya dikkat edilir. Yumurta randımanını %12-15 civarında arttırmak için , kontrollü suni ışık uygulanmalıdır.

- Bu aya kadar tüy değişimini tamamlamış tavuklarla, mart-nisan civcivlerinden gelişmesi geri kalmış ,yumurtaya halen geçmemiş olanlar derhal ayrılıp satılır.

- Kümeslerde paraziter mücadele yapılır.

- Damızlık yumurta alınacak kümeslere horoz katılır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

- Bu ayda meralara kesinlikle hayvan sokulmamalıdır.

- Havaların iyi olduğu günlerde, bozulan çitler onarılır.

- Çiftlik gübresi ve suni gübrelerle , meranın güçlendirilmesi sağlanır.

- Padoksların bakım ve onarımları ihmal edilmemelidir.

- Açılmış olan su kanalları ile drenaj çukurlarının temizliği kontrol edilir.

Çim Tarımı

Ocak ayı içinde çim alanınız için yapabileceğiniz tek şey dökülen yaprakları temizlemektir.Bu yağışlı ve çoğunlukla soğuk dönemde çimleriniz için yapabileceğiniz pek fazla bir işlem yoktur.Ancak yinede dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.Donmuş çimlerin ve alanınızda oluşan göllenmelerin üzerinde yürümeyin.Bunlar alanınıza zarar veriri.Ocak ayı alanınızda kullandığınız aletleri, makinaları bakımdan geçirmeniz için ideal bir aydır.

Fındık Tarımı

Bu ayda, dişi çiçekler diğer adıyla karanfiller fındık dallarında kendilerini göstermeye başlarlar. Pulcuklarla örtülü bir tomurcuğun ucundan çıkan, çeşitlere göre kırmızı, bordo ve pembe renklerde değişen kıl gibi ince uzantıları olan bu dişi çiçekler, ileride birer fındık çotanağı olacaklardır.Bol ürün alınmak isteniyorsa, bu karanfillerin sağlıklı olmaları ve soğuklardan etkilenmeden döllenmeleri gerekir. Bu bakımdan, kış aylarında veya sonrasında gelen geç ilkbahar donlarına karşı bu aylarda önlem alınmalıdır.Bunun içinde, genellikle mart ayı sonlarına kadar, bahçe içinde kolay yanıcı, sis veya duman veren, çalı-çırpı veya diğer yanıcı materyal temin edilerek hakim rüzgarların geldiği yönlere yığılmalıdır. Bunlar don tehlikesi baş gösterdiğinde, gaz yağı gibi kolay yanıcı maddelerle tutuşturularak fındık bahçeleri dondan korunabilir. Yine bu ayda tomurcuklar patlamadan önce Virgül koşnili ile ilaçlı mücadele yapılır. Ayrıca, özellikle kumlu topraklarda görülen Dalkıran zararlısı ile kültürel mücadele için de bulaşık ve kurumuş dallar toplanarak yakılabilir. Bu işlem gelecek aylarda da sürdürülür.

Hububat Tarımı
- Mücadeleyi gerektiren zararlı varsa (Tarla faresi gibi) mücadelesi yapılır.

- Gecikmiş güzlük ekilişler en geç ocağın ilk haftası içerisinde tamamlanmalıdır.

Meyvecilik Tarımı

- Ekolojik koşullar gözönüne alınarak budama işlemi yapılır.

- Çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise bu ayda mutlaka verilmelidir.

- Hastalık ve zararlılardan kuruyan meyve ağaçları sökülerek imha edilir.

- Kışı meyve ağaçlarında geçiren zararlılara karşı ilaçlama mutlaka yapılmalıdır.

- Şeftali bahçelerinde klok hastalığına karşı mücadele edilir.

- Fidan dikimi yapılır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- İlkbahar ekilişleri için toprak işleme alınır.

- Tohumlukların sağlanmasına çalışılır.

Sebzecilik Tarımı

- Toprakta kalan ürün artıkları, zararlılara yataklık edeceğinden , boş zamanlarda bunlar toplanıp yakılarak yok edilir.

- Turfanda patates ekimine, uygun yörelerde , ocak ayı ikinci yarısında başlanır.Ekimle birlikte azot, fosfor ve potaslı gübrelerle gübreleme yapılır.

- Ocağın ikinci haftasından itibaren , hasadı tamamlanan yazlık sebze yerleri temizlenir.Yeni ekilecek sebzeler için toprak hazırlanır.

- Ocak ayının ikinci haftasından sonra, kışlık sebzelerden ıspanak , karnabahar, turp, kereviz, havuç lahana , marul ve pırasanın hasadına devam edilir.

- Çökerten hastalığına karşı, sebze tohumları ve fidelikler ilaçlanır.

- Soğuktan zarar görmüş sebze fidelerinin yerlerine , yenileri dikilir.

- Örtüaltı yetiştiriciliğinde , daha önce ekim ve dikimi yapılan sebzelerin sulama , gübreleme gibi bakım işleri yapılır.

- Örtüaltı yetiştiriciliğinde , ısı kontrolüne dikkat edilir.

- Biber, patlıcan için sıcak yastık hazırlanır.

- Örtüaltı tek ürün turfanda üretiminde , sulama ile birlikte üst gübresi verilir.

- Örtüaltı yetiştiriciliğinde , koltuk alma, tepe alma gibi işlemlere devam edilir.

- Çift ürün yetiştiriciliği için , kasım ayında ekilmiş tohumlardan elde edilen fideler, toprak hazırlığı yapılan seralara nakledilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

 - Bu ayın başında , dışarıdaki süs bitkileri Fuchsia(küpe), Pelargonium(sardunya), Begonia semperflorens(Ateş begonyası) ve saksılı ağaççıklar Hibiscus Rosea Sinensis (Çin gülü),Bougainvillea (Gelin duvağı),Gardenia (Ful) Lantana camara (Ağaç minesi)vb. içeriye alınmalıdır.Seralarda yetişen ağaççıklar budanarak, bağlama işlemi yapılır.

- Karanfil ve kasımpatlarında , çelik alınarak köklendirilir. Sulama işlemlerine özen gösterilir.

PARK VE BAHÇELERDE

 - Havalar uygun olursa, ağaç ve ağaççık grubundan bitkiler dikilir. Genç fidanlara herek verilir. Don kalktıktan sonra , yeni dikilen fidanların ve kökü yerli bitkilerin çevresindeki toprak sıkıştırılır.

- Çiçek soğanları ve yumruları saklandıkları yerlerde kontrol edilerek , yumrulu begonya (Begonia Tuber Hybrida ), Yıldız (Dahlia) , Glayöl (Gladiolus) yumrularının zayıf ve sağlıksız olanları ayıklanır, fare zararından korunur.

- Çim alanlarının elenmiş çiftlik gübresi ile gübrelenmesi tapılır.

- Ligustrum (Kurt Bağrı), Cornus (Süs Kızılcığı), Carpinus Betulus (Gürgen), Acer Compestris (Akça Ağaç) gibi ağaç ve ağaççıklarda budama uygulanır.

- İlkbaharda erken çiçek açan ve yaprağını döken Cydonia Japonica (Japon Ayvası), Forsithia (Altın Çanak), Sipirea (Keçi Sakalı)gibi bazı çalılardan çelik alınır.Alınan çelikler , baharda dikilinceye kadar katlamaya konur.

Zeytincilik Tarımı

- Hasat işlemi tamamlanmışsa , sürüm yapılır.

- Toprağa ahır gübresi verilebilir.

- Ağır topraklara kireç atılmalıdır.(5-10 yılda bir).

- Tesviye gerektiren zeytinliklerde tesviye işlemi yapılır.

- Yeni zeytinlikler için teras yapılır. Arazi düz ise , dikim yerleri tespit edilerek, çukurlar açılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Hava koşullarına göre fidan sökümü ve dikimi yapılır.

- Kuruyan dallar ayıklanır.

- Aşı hazırlığı yapılır

Arıcılık Tarımı

- Hava koşulları uygun gidip, çiçekler açmış ve arılar çalışmaya başlamışsa , şubatın son haftası kovanlarda ilk kontroller yapılır. Bu kontrollerde ; sönen kovanlar varsa, ballı çerçeveleri alınıp , kovan kapatılır. Bu yolla yağmacılığa da meydan verilmemiş olur.

- Aç kovanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Ballı çerçeve yoksa , şurup ile besleme yapılır. Bu besleme işlemi , kovanda aç kalma tehlikesi ile karşılaşılmadıkça yapılmaz. Çünkü, normal arılar erken beslemeye tabi tutulursa , fazlaca yavruya yatar. Bunun sonucu, soğuklarda yavruları üşütme olasılığı artar. Verilecek şuruplar 1 ölçü şeker, 1 ölçü sudan yapılır.Şeker kaynar suda eritilir, soğuyunca , 5 litre şuruba 1 gr terramisin veya bir paket apimisin suda erimiş olarak ilave edilir.Yavru çürüklüğüne karşı, koruyucu olarakilaçlı şurupla besleme yapılır.

- Şubat ayında , ayrıca varroaya karşı mücadele yapılır. Çünkü, şubatta yavru ve yumurta yoktur veya az miktardadır. Yavrunun az olduğu dönem, varroa ilaçlaması için idealdir.Kullanılacak ilaçlar devamlı olarak değiştiği için ,Tarım İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir.

Bağcılık Tarımı

- Bağlarda kış budamasına devam edilir.

- Anaçlıklarda asma çeliği kesimine devam edilir ve kesilen çelikler kum içine ters olarak bütünüyle katlanır.

- Uygun havada fidan dikimi yapılır.

- Ay sonunda birinci kış ilaçlaması yapılır.

Bağcılık Tarımı

- Bağlarda kış budamasına devam edilir.

- Anaçlıklarda asma çeliği kesimine devam edilir ve kesilen çelikler kum içine ters olarak bütünüyle katlanır.

- Uygun havada fidan dikimi yapılır.

- Ay sonunda birinci kış ilaçlaması yapılır.

Baklagiller Tarımı

- Nohut , mercimek ve fasulye ekilecek yerlerin toprak işlemesine devam edilir.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Sert ve rüzgarlı olmayan yağışsız günlerde ,sığırlar tımar edildikten sonra ahır dışına çıkarılır. Rutubetli ,temizlenmemiş taban ve toprak zeminlerin birçok mikroorganizmaların çoğalmalarına ortam hazırladığı ne bunların hayvanların sağlık durumlarının bozulmasına neden olduğu bilincine varılarak , diğer işler bittiğinde , derhal ahır temizlenip, zemine yataklık serilir.(Sap,saman , talaş gibi yataklıklar aynı zamanda hayvanlarda ısı kaybını da önler ).

- Kanatlı ve eklem bacaklı zararlılar, kış aylarında alçak basınçlı ve sıcak ahırlarda saklanırlar. Pencere, kapı ve vantilasyon yolu ile hava değiştirilir ve bu yolla zararlıların ahırda yerleşmeleri engellenir.

- Hayvanlar içeri alınırken ,ısı kontrolü yapılmalıdır.(Hayvanların fizyolojik uyum sağlamaları için,iç ve dış ısı arasında fazla bir fark olmamalıdır.)

- Sığırların yeşil yem ihtiyaçları , silaj yemler veya hayvan pancarı ile karşılanmaya başlanır.

- 4-8 aylık dişi danalara S.19 aşısı , doğumları yaklaşan sığırlara septisemi aşısı yapılır.Bütün sığırlara nokra için paraziter ilaçlama uygulanır.

- Sığırlar haftada bir kere veteriner hekim kontrolünden geçirilir.Doğum yapacak sığırlar ayrılır;hasta hayvan varsa ,derhal tedavisi yapılır.Doğum yapacak inekler, doğumlarına iki ay kala sütten kesilerek kuruya alınır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Zararlı kış ve kenelerine karşı ağılda ilaçlama yapılarak ,yerlere yataklık serilir. Hayvan uyuzu ve kenelerine karşı , bu mevsimde toz veya pomat halindeki ilaçlar kullanılabilir.

- Koyunlarda zayıflama , çene altlarındaki şişlik , su toplanması görüldüğünde ,kelebek hastalığı(Distomatoz)olabileceği düşünülüp ,labaratuvar teşhisinden sonra, hemen kelebek hapı içirilmeli;yine hayvanlarda öksürük , burun akıntısı, ishal ,zayıflama, iştahsızlık varsa;akciğer, mide ve barsaklarda kıl kurdu yönünden teşhis yaptırılıp, zaman geçirmeden etkin ilaçlar ile tedavisi yapılır.

- Koyunlara bu ayda günde 250 gr.kesif yem verilir. Meraların kapalı olduğu ,silaj bulunmadığı veya kesif yemin çok pahalı olduğu ;yeteri miktarda sağlanamadığı zamanlarda, melas ve üre katılmış kuru ot besisi yapılabilir. Yemlemenin ağıl dışında yapılması tercih edilmelidir.

- Doğan kuzulara ve doğuran analara gerekli özen gösterilir. Kuzular doğum zamanlarına göre ,ayrı gruplara ayrılır. Üç haftalık kuzulara 50 gr.dan başlayarak yulaf kırması verilir.Yulaf miktarı her 15 günde bir arttırılır.

- Gerektiğinde kuzulara çiçek, ektima aşıları ile,septisemi serumları uygulanır.

- Çoban köpeklerine kuduz aşısı yapılır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Kuluçka mevsimi yaklaştığından;damızlık civciv elde edilecek yumurtaların alınacağı sürü düzenlenir.Kuluçkaya verilecek yumurtalar tasnif edilerek, ilaçlanır.

- Kümeslerde düzenli bir havalandırma ve ışıklandırma sağlanır.Soğuk hava önlenerek , kümes içi ısısı sabit tutulur.Günde 18 saat ışıklandırma yapılır.(20 metrekare zemin için ,60 vatlık ampul takılmalı, metrekareye 3 wat ışık gelmelidir.)

- Yemlerdeki enerji miktarı artırılır.

- Kümeste altlıklar değiştirilir. Kafes altı gübreleri atılır.

- Tavuklara gumboro ve yalancı veba aşıları uygulanır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

- Bu ayda da meralara kesinlikle hayvan sokulmamalıdır.

- Havaların uygun gittiği günlerde bozulan çitler onarılır.

- Çiftlik gübresi veya suni gübrelerle besin takviyesi yapılır.

- Padoksların bakım ve onarımları ile ocak ayından arta kalan işler sürdürülür.

- Açılmış olan su kanalları ile drenaj çukurları kontrol edilerek temizliği yapılır.

Çim Tarımı

 Ilıman bölgelerde çim bakım zamanı Şubat ayı içinde başlayabilir.Ortaya çıkan solucanlarla savaşa yine bu ay içinde başlayabiliriz. ;Ancak Mart ayı gelmeden alanınızda biçim yapmayın.Eğer ekim yapmayı planlıyorsanız, havalar iyi gittiği sürece toprağınızı hazırlamaya başlarsınız.Şubat ayının ikinci yarısında Ege ve Akdeniz bölgesinde ekim yapmaya başlaya bilirsiniz.

Fındık Tarımı

 Fındıklarda dişi çiçekler yani karanfiller iyice olgunlaşmışlar, erkek çiçekler diğer adıyla püslerde fenerlenmeye yani çiçek tozlarını yaymaya başlamışlardır.

Özellikle yağış olmadığı hele de hafif hafif esen rüzgarlı günlerde fındık bahçeleri sapsarı bir tül gibi görünmeye başlar. Bu, sarı renkli çiçek tozlarını rüzgarlarla uçarak karanfillere ulaşması ve döllenmenin başlayacağının işaretidir. Havalar bu ayda ne kadar güzel geçer, ne kadar içek tozu uçuşur ve karanfillere ulaşırsa ve döllenme ne kadar iyi olursa, o yıl ürün de o kadar bol olabilecek demektir. Elbet iyi ve bol ürün almak için, döllenen karanfilleri de iyi beslemek gerekir. Bunu için yanmış çiftlik gübresini bu adan itibaren verilmelidir.3-4 yılda bir kullanılan çiftlik gübresi ocakların çevresine dal izdüşümüne (dalların tam altına) gelecek şekilde 25-30 kg kadar ve kesinlikle toprağa karıştırılmak suretiyle verilmelidir.Unutulmamalıdır ki bir ton yanmış çiftlik gübresinde 5,5 kg azot, 2,5 kg fosfor, 5,5-6 kg potasyum ve diğer bazı bitki besin maddeleri bulunmakta, ayrıca verilen toprakların yapısını da iyileştirmektedir. Bu sıralarda, zarar yapmaya başlayan kozalak akarı' nı ve kışı kozalak içinde geçiren filiz güvesi' ni yok etmek için kozalakların elle toplanarak yakılması oldukça yararlıdır.İyi bir gübreleme; daha çok ürün, daha bol kazanç demektir. Kullandığımız çiftlik gübresi yanmamış ise , bahçemizin gübreden yeterli faydayı görmediği gibi ısırgan, böğürtlen gibi yabancı otlarla da bulaşabileceği unutulmamalıdır.

Hububat Tarımı

- İkinci azotlu gübre tatbikatına başlanır.

- Yazlık ekilişler yapılır.

- Tarla faresi ile mücadeleye devam edilir.

Meyvecilik Tarımı

- Ocak ayında yapılması gereken işlerden, gerçekleştirememiş olanlar sonuçlandırılır.

- Klok hastalığına karşı mücadeleye devam edilir.

- Uygun hava koşullarında toprak işlemesine başlanır.

- Çelik alma işleri yapılarak ;çelikler kumda saklamaya (Katlamaya) alınır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Toprak işlemesine devam edilir.

- Uygun hava koşullarında şeker pancarı ekimine başlanır.

Sebzecilik Tarımı

- Fasulye ve bezelye ekilecek yerlerin toprak hazırlığı yapılır.

- Karnabahar ,lahana ve pırasanın hasadı tamamlanır. Havuç , ıspanak, marul ve turpun hasadına devam edilir.

- Fide elde etmek için , sıcak yastıklar hazırlanır.

- Biber , domates ve patlıcan tohumları sıcak yastıklara ekilir.

- Hava şartları elverişli gittiği takdirde , toprak hazırlığına devam edilir.

- Fidelik toprağı mantari hastalıklara karşı ilaçlanır.

  Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Saksılı süs bitkilerinde , saksı değiştirme yapılır.

- Karanfil ve kasımpatlarında çelik almaya devam edilir. Yumrulu begonya yumruları saksılara dikilir. Yediveren (B.Semperflorens) ve ağaç (Begonin Lugerna) begonyalar budanır. Bu sırada , alınan çelikler seralarda köklendirilir.

- Yıldız yumruları sera içindeki yastıklara , çelik almak üzere dikilir. Düzenli bir şekilde sulanır.

- Kauçuk ve deve tabanından göz çeliği alınır.

PARK VE BAHÇELERDE

- Çim sahalarında organik gübre verilmemişse , bu ayda mutlaka verilmelidir.

- Ağaçların kar yükü hafifletilmelidir.

- Bu ayın sonuna doğru , güllerde budama yapılır.

- Fidanlıktan elde edilen fidanlar, bahar dikimi için hendeklenir.

- Spirea(Keçi Sakalı),(Syringa (Leylak), Deutzia(Havlu Püskülü), Philadelphus (Filbahar), Weigelia(Vejelya), Symphoricarpus (İnci Çalısı) , Lonicera Tatarica (Tatar Hanımeli) gibi bazı yaprağını döken süs çalıları ile;Lonicera (Hanımeli), Bignonia (Acem Borusu), Wistaria (Mor Salkım), Hedera Helix (Kaya Sarmaşığı), Ampelopsis(Amerikan Asması) gibi sarılıcı bitkilerden odun çeliği alınabilir. Alınan çelikler, ilkbaharda dikilinceye kadar, nemli kum içinde katlama yapılarak bekletilir.

  Zeytincilik Tarımı

- Yeni zeytinlikler için çukurlara dikim yapılır.

- Hafif süzek topraklara çiftlik gübresi verilir.

- Kompoze güreler ve azotlu gübreler verilir.

- Halkalı leke ve kansere karşı mücadele yapılır (%1,5'luk bordo bulamacı).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Fidan dikilmesine devam edilir.

- Toprak tavına göre yüzeysel toprak işlemesi yapılır.

- Gübreleme (azotlu) yapılır.

Arıcılık

- Arılarda esaslı muayene ve bakım işlemlerine mart ayında başlanır. Mart ayında arılar yavru ve yumurtaya başlarlar. Bu nedenle, kovanların açılması ve muayenesi havanın güneşli, rüzgarsız ve sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olduğu 12.00-14.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Yavruları üşütmemek için, kovanları fazlaca açık tutmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca , elini çabuk tutarak, kovanları hemen kapatmalıdır.

- Kovanların işçi arı mevcudu kontrol edilir.

- Kovanların anaları olup olmadığı kontrol edilir.

- Öksüz kovanlar analı zayıf kovanlarla birleştirilir.

- Kovanlardaki fazla boş petekler çıkartılır.

- Yavru ve yumurta için teşvik şuruplaması yapılır.

- Elimizde varsa, ihtiyaçlı kovanlara ballı çerçeve takviyesi yapılır.

- Rutubetten dip tahtası ıslanan kovanlar varsa, ya dip tahtası yada kovan değiştirilir veya sıcak bir günde, yanan bir ateşte dip tahtası kurutulur.

Bağcılık Tarımı

- Bağlarda budama bitirilir.

- Toprak işlemesi yapılır.

- Bağ tesisi için fidan dikimi yapılır.

- Anaçlıklardan alınan asma çelikleri, köklendirilmek üzere, hazırlanan yerlere dikilir.

- Gübreleme yapılmamışsa bu ayda yapılır.

- Yarma ve dilcikli İngiliz aşısı yapımına başlanır.

- Geçen ay yapılamayan birinci kış ilaçlaması bu ay yapılmalıdır.

- Çırpı toplama, yüksek sistemde direk dikimi, tel çekme ve germe işleri yapılır.

- Sürgün bağlama, dikim , sürüm, gübreleme yapılır.

- Uyanmaya başlayan bağlarda sürgünler bir karış olunca bordo bulamacı atılır. Hemen arkasından, kükürt atılmalı; yağışlı havalarda kükürt atımı tekrarlanmalıdır. İlaçlamalar 15-20 gün ara ile yenilenir.

- Göz kurdu ve maymuncuğa karşı mücadele edilir.

Baklagiller Tarımı

- Baklaların çapası yapılır.

- Nohut, mercimek ve fasulye tarlalarının ikinci sürümü yapılır.

- Nohut ve mercimek ekimine başlanır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Periyodik olarak sığırların tohumlanmasına devam edilir. Gelişmesi iyi 18-22 aylık Holştayn düveler ile, 18-24 aylık Montofon düvelerde ilk defa tohumlamaya verilir.(Tohumlamada yararlanılacak boğalar, 18 ayını doldurmadan, yetiştirme hastalıkları yönünden testleri ile verim kayıtları incelenmeden, tohumlamada kullanılmamalıdır. Her fırsatta suni tohumlamadan yararlanma yoluna gidilmelidir.)

- Bütün sığır materyaline şarbon, yanıkara, gerektiğinde sığır vebası aşıları yapılır.

- Nokra mücadelesine devam edilmelidir.Danaların septisemi serumu, numaralama ve boynuz köreltme işlemine devam edilir.Doğan buzağıların göbek kordonu temiz bir makasla kesilir, günde iki defa tentürdiyot döküp gazlı bezle fazla sıkılmadan bağlanır.

- Sığırların rasyonlarında enerji ihtiyaçları iyi dengelenmeli, geçici de olsa, noksan besleme yapılmamalıdır. Gebeliğin ilk aylarında besleme kaba yemlere dayalı olabilir. İki yaşına gelmiş dişi materyali de fazla beslememelidir. Çünkü,fazla besleme nedeniyle, cinsel bezler yağlandığından, üreme gücü azalır.

- Bu ayki çalışmalarda secere, verim ve sağlık kartları işlenir.

  Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Yüksek rakımlı yerlerde koyunların doğum işleri takip edilir. Ağıl yemlemesine devam edilir. Doğan kuzular soğuk hava şartlarında iyi korunmalıdır. Ova veya yakınlarındaki bölgelerde, kuzuları başlamalı, erkek ve dişi kuzular şimdilik bir arada otlatılmalıdır. (Kuzu ve toklulara temiz mera ayrılmalı , anaç koyunlar ayrı meralandırılmalıdır.)

- Şarbon, Enf, Hepatit Nekrozan (Kara Hastalığı), Keçi ciğer ağrısı hastalığı ile ektima gibi belirli yer ve zamanlarda çıkan hastalıklara karşı, koruyucu aşılamalar yapılır.

- Çoban köpeklerine şerit ilacı verilir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Kuluçhane ve civcivhanelerde , temizlik ve ilaçlama yapılır. Mart ayından başlayarak, Mayıs ayının ilk haftasına kadar çıkan civcivlerde daha fazla randıman alındığından, bu ayda kuluçka işlerine başlanır.

- Civciv büyütme yerlerinde yem, su, ışık, ısıtma, dezenfeksiyon, altlık gibi tüm hazırlıklar, civciv getirilmeden önce tamamlanır.

- Çıkan civcivlere ilk gün mutlaka marek aşısı ve seks ayrımı yapılır.

- 7-12 günlük civcivlere birinci burun –göz damla (yalancı veba) aşısı uygulanır.

- Yirminci gün kızıl ishale karşı, koksidiyoz ilaçları verilir.

- Yirmi birinci günden başlayarak, yirmisekizinci güne kadar gumbaro aşısı yapılır. Hastalık girmiş ticari sürüleri olan işletmelerde bu aşı 7-18 günlük civcivlere tatbik edilebilir.

- Civcivler 10-15 günlük olduklarında, istenilirse gagaları 1/2 veya 1/3 oranında kesilir.

- İlk iki hafta, 1 metrekare taban alan için 5 wat hesabı ile, günde 22 saat ışık verilir. İkinci haftadan sonra ışık azaltılır.

- 0-3 hafta ince toz yem verilir, sonra pelet yeme geçilir. Civcivler ilk haftada devamlı sık, sık yemlenmelidir.

  Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Tarımı

- Ocak ve şubat aylarında yapılması gereken faaliyetlere mart ayında da devam edilir.

Çim Tarımı

Çim alanlarda çalışma programı aslında Mart ayında başlar.Çimlerin büyümeye başladığı, hava ve toprak durumlarının iyi olduğu bu dönemde, dökülmüş yaprakları ve alanınızdaki çöpleri temizlemek için tırmıklama yapın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tırmıklarken çimlere zarar vermemektir. Kış ayları boyunca ayaza maruz kalmış çimleri silindirlemek iyi bir yoldur. Bu ay içinde yapacağınız ilk biçimde çiminizin üst kısmından alın. Bu dönemde yapılacak alçak biçim alanda sararmalara neden olabilir. Biçim için alanların kuru olduğu bir günü seçin. Bu ay için ayda iki biçim yeterli olacaktır.Mart ayı içinde yapılacak tek iş biçim değildir. Alanın hastalıklı olup olmadığını da bu ay içinde gözleyebiliriz. Eğer gerekli ise ilaçlama yaparız. 

Fındık Tarımı

Bir yandan; " Mart'ın kapıdan baktırıp, kazma-kürek yaktırdığı" soğuklar zaman zaman görülürse de havaların da toprağın da artık ısınmaya başladığı, diğer bir deyişle canlıların kıpırdanmaya başladığı aydır mart ayı. Artık bitkilerin ihtiyacı olan besin maddeleri yani gübre toprağa verilmelidir. Özellikle azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde, çiftlik gübresinde olduğu gibi, dal izdüşümlerine serpildikten sonra 5-10 cm derinlikte çapalanan toprağa karıştırılır. Yalnız gübre verilmeden önce toprak analizleri yaptırılıp gübreyi ona göre vermekle, eksik veya fazla gübreleme önlenmiş olur. Gübrelerin çapalanarak toprağa karıştırılması ile hem gübrenin yararı sağlanmış; hem de kışı toprakta geçiren çeşitli zararlı böceklerle kültürel mücadele edilmiş olur. Çeşitli tomurcukların arasına girerek kozalak veya fındık gülü adı verilen Fındık Kozalak Akarı zararlısı ile ilaçlı mücadeleye de havaların sıcak gittiği yıllarda yine bu ay sonlarında, yeni sürgünlerde dipten itibaren üçüncü yaprak geriye devrildiğinde ilaçlı mücadeleye başlanır. Fındık Yaprak Deleni ile ilaçlı mücadele de yine bu ayın başlarından itibaren, larvaları galeri açmadan önce yapılır. Bu ayda ilkbahar geç donlarından erken yeşillenen bahçelerde zararlanmalara karşı önlemler alınmalıdır. Bu arada kıştan zarar görmüş sürgün ve dalların ayıklanmasına yine devam edilir. Yazlık (azotlu) gübrelerle, ahır gübrelerinin ocakların dibinden 50-60 cm uzaklıkta, dalların altına gelecek şekilde serperken, mutlaka çapalanmalı ve toprağa karışması sağlanmalıdır.

Hububat Tarımı

- İkinci azotlu gübre uygulamasına devam edilir.

- Yazlık ekilişlere devam edilir.

- Yabancı ot ilaçlamasına başlanır.

- Tarla faresi mücadelesine devam edilir.

Meyvecilik Tarımı

- Yüksek yörelerde fidan dikimi sürdürülür.

- Toprak işleme bitirilir.

- Gübreleme işlemi tamamlanır.

- Budama tamamlanır.

- Kalem aşısı yapılır.

- Tarımsal mücadeleye devam edilir.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Toprak işleme ve ekim hazırlıkları tamamlanır.

- Martın ikinci yarısından başlayarak, ayçiçeği ekimine geçilir.

- Şubat ayında başlayan şeker pancarı ekimi bu ay tamamlanır.

Sebzecilik Tarımı

- Patateste tarla hazırlıkları tamamlanır. Ekim ve gübreleme yapılır.

- Patatesten başka, diğer tarla sebzeciliğinde de toprak hazırlığı yapılır. Son toprak işlemesiyle gübreleme işlemi de bitirilir.

- Fasulye ekilecek yerlerde, tohum yatağı hazırlıkları yapılır. Martın ikinci haftasında gübre atılır. Ayın ikinci yarısında ekime başlanır.

- Fideliklerde hastalıklara karşı mücadele yapılır.

- Tohum ekimi, şaşırtma ve fide dikimine devam edilir. Ilık yastıklar hazırlanır. Bezelye, fasulye, kavun ve karpuz ekimi yapılır.

- Tohuma bırakılan kışlık sebzelerin bakım işlerine devam edilir.

- Çökerten hastalığına karşı tohum, fide ve toprak ilaçlamasına bu ay da devam edilir.

- Üreticiler satın alacakları tohum ve fidelerin hastalıksız, canlı görünüşlü olmasına dikkat etmelidir. Bu konudaki ihtiyaçlarını tarım kuruluşlarıyla, çevrede tanınmış meraklı çiftçilerden sağlayabilirler.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Sürmeye başlayan yıldız yumrularından çelik alınır.

- Kroton (Croton), Asparagus (Tül Kuşkonmaz), Palms (Palmiyeler), Begonia (Begonyalar), Poinsettia Pulcherrima (Atatürk Çiçeği) vb. saksılı süs bitkilerinin harcı yenilerek,saksı değiştirmesi yapılır.

- Ağaç begonyası ve Atatürk çiçeğinde sert budama uygulanır.

- Kauçuk ve deve tabanından çelik almaya devam edilir.

PARK VE BAHÇELERDE

- Güllerde budamaya devam edilir.(Normal ve Sarılıcı güller).Budanan güllere ahır gübresi ve kompoze gübre verilir.Dipleri çapalanır.Diğer bakım işleri yapılır.

- Sıcak bölgelerde , bu ayın ortasında Zinia (Kirlihanım), Verbena (Mine Çiçeği), Gomphrena (Hanım düğmesi), Godetia (Godeçya-Yer Açelyası), Portulaca (İpek Çiçeği), Salvia (Ateş Çiçeği), Petunia (Tütün Çiçeği), Tagates (Kadife Çiçeği), İmpatiens (Kına Çiçeği), Callistephus (Sarapatı), İpomea (Kahkaha), Careopsis (Kızgözü), Cosmos (Kozmoz), Helichrysum (Kağıt Çiçeği), Trepaeolum (Latin Çiçeği), Amaranthus (Püskül Çiçeği), Celosia (Horozibiği), Ageratum (Vapurdumanı) vb. yazlık çiçeklerin tohumları ekilir.

- Bu ayda yapraklarını döken ağaç ve ağaççıklarla, tırmanıcı bitkilerin dikimleri sona erer.

- Çiçekleri geçmiş parterlerin toprağı bellenir. Bu iş yapılırken, ağaççıklar ve diğer sürekli bitkilerin köklerinin zedelenmemesine dikkat edilir.

- Ağaççıkların tomurcukları kontrol edilerek, sert hava koşullarından zarar görmüşlerse, tekrar budanırlar.

- Uzun ömürlü bitkiler bölünmek suretiyle, çoğaltılırlar ve tekrar dikilirler. Bu işlemler marttan sonbahara kadar, başarılı bir şekilde yapılabilir.

- Ayın ortasından itibaren, glayöl soğanlarının tarlaya ve saksıya dikimine başlanır.

- Sarılıcı yasemin (Jasminum), Calycanthus (Kadeh Çiçeği), Hamamelis, Kartopu (Viburnum Opulus), Abelya (Abelia),Yaz Sümbülü, Kelebek Çalısı (Buddleia), Ağaç Hatmi (Hibiscus) vb. çalılarda budama uygulanır. Bu arada, alınabilir.

- Aynı zamanda çiftlik gübresi verilir.

- Çim alanları tırmıklanır.

- Yabani otlar elle koparılır.

- Çimler havalandırılır.

- Çimlere kimyasal gübre verilir.

Zeytincilik Tarımı

- Dikime devam edilir. Kompoze gübre uygulaması sürdürülür.

- Budama yapılır.

- Zeytin güvesine karşı ilk ilaçlamaya başlanır. (Organik fosfatlılarla)

 

 


 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Yabani otlarla mücadele yapılır.

- Toprak tavına göre yüzeysel toprak işlemesi yapılır.

Arıcılık Tarımı

- Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.

- Yemlemeye devam edilir. 15 günde bir kovanlar açılarak, iş çalışması kontrol edilir.

- Gerek duyulan kovanlara, kabartılmış petekler azar azar verilir.

- Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.

- Nisan sonlarında, kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya balık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.

- Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.

- Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi, üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa birleştirme çerçevesi kullanılarak, birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde, verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

Bağcılık Tarımı

- Toprak işlemi bitirilir.

- Aşılama ayın ortasında sonuçlandırılır.

- Bağlar, bağ göz kurtlarına karşı ilaçlanır.

- Sürgün kurumasına karşı da ilk yaz ilaçlaması yapılır.

Baklagiller Tarımı

- Yeşil bakla hasadı yapılır.

- Nohut, mercimek ekimine devam edilir. Fasulye ekimi başlar.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Sığırlar mevsim koşulları uygun olacağından, meradan dikkatli bir şekilde yararlandırılır. Sığırların yem ihtiyaçları verim, mera ve gelişme durumları gözönüne alınarak hesaplanır.

- Sığırlara şap aşısı uygulanır.

- Yemlik ve su kaynaklarının temizliği ve ilaçlaması yapılır. Gübrelikler kaldırılır.

- Ahır koşullarının sağlıklı olması sağlanır.

- Meme hastalıkları yönünden devamlı kontrol yapılır. Sağım süresince, birbirini izleyen iki ay arasında % 5-10 olan süt azalması miktarı, bundan daha fazla miktarda olduğunda, sağım hatası ve beslenme hatası yanında, bir hastalık olasılığı düşünülmeli, varsa iyileştirme yoluna gidilmelidir.

- Nokra mücadelesi titizlikle sürdürülür.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Dişi kuzulardan sonra, erkek kuzular da analarından kesin olarak ayrılıp, erkek ve dişi kuzular ayrı ayrı sürüler halinde, bakım ve beslenmeye tabi tutulur.

- Damızlık kadro fazlası kuzular besiye alınarak, damızlıkların numaralama ve kuyruk kesme işleri tamamlanır.

- Yüksek yörelerde kuzu doğumları takip edilir, doğan kuzuların bakım , besleme, aşı serum ve numarataj işleri ve kuyruk kesme işlemleri titizlikle izlenir. Bu işlemler kayıt defter veya kartlarına günü gününe işlenir.

- Ayak iltihabı, şap, çiçek, şarbon gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, gerekli tedavi ve aşılar yapılır.

- Kuzulara şerit dökmeleri için ilaç içirilir.

- Ova bölgelerde, ay sonuna doğru kırkım hazırlıklarına başlanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Kuluçka çalışmalarına devam edilir. Kuluçka, ana makineleri ile civciv büyütme yerlerinin temizlik ve dezenfeksiyonuna önem verilir.

- Civcivlere solucan düşürücü ilaç verilir.

- 28-32 günlük civcivlere yalancı veba (burun-göz damla )aşısı, 7-8 haftalık olanlara inaktif yalancı veba aşısı uygulanır.

- Sürüde hastalıklı hayvan ve aşırı derecede ölüm varsa , derhal veterinerliğe bilgi verilip, teşhis ve tedavi için gerekli çabalar gösterilir. (Hiçbir zaman gereksiz ve fazla dozda ilaç kullanılmamalıdır.)

- Civcivler, katlı ana makinelerinde büyütülüyorsa, yere indirilir. Kullanılacak yer, 4 haftalık 10 pilice bir metrekare yer hesabı yapılarak düzenlenir.

- Kasaplık niteliğindeki tavuklar, henüz tavuk fiyatları düşmediğinden, gurk olanlarda dahil, derhal satılmalıdır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

- Yağışın fazla olmadığı, merada da nem oranının düşük olduğu günlerde, merayı tahrip etmeyecek şekilde hayvan sokulur.

- Mera üzerinde yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için, gübre takviyesi ile beraber, buğdaygil ve baklagil karışımları ekilir.

- Merada bulunan suvatların onarımı, temizliği ve ilaçlaması yapılır.

Çim Tarımı

Gübreleme, zararlı mücadelesi, çimlerinizin ve zararlıların hızla büyüdüğü Nisan ayı sonuna doğru başlar.Toprak sıcaklığının arttığı Nisan ayının ikinci döneminde, çimlerinize amonyum nitrat uygulamanız faydalıdır. Bu ay içinde çimlerinizin fazla uzamasını engelleyecek sıklıkla biçim yaparsınız. Yinede ev bahçelerinde çimlerin boyutunu 2,5 cm'den aşağıya indirmeyin. Nisan ayı, kıştan zarar görmüş bölgeler için ara ekim yapılmasının uygun olduğu bir aydır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bu ay içinde ekim yapılabilir.

Fındık Tarımı

Fındık dalları artık yeşermeye, bahçeler yemyeşil bir örtüye bürünmeye başlamıştır. Fındık çotanakları da bu aydan itibaren belirmeye başlar. Genelde fındık bahçelerinde Fındık Kozalak Akarı ile ilaçlı mücadelenin yapılabildiği dönem bu aydır. Ocak başında, ortalama 30 kozalak var ise yeni sürgünlerde dipten itibaren 3.yaprak geriye devriliyorsa derhal ilaçlanmaya başlanmalıdır. Böylece, fındık filiz güvesi ile de mücadele edilmiş olur. Çünkü, fındık filiz güveleri de kışı kozalakların içinde geçirirler ve ilkbaharda yeni gelişen tomurcuklarla sürgünlerde galeri açarak kurumalarına neden olurlar. İlaçlama 15 gün sonra tekrarlanırsa daha iyi sonuç alınır. İlaç atılan bahçelere 30 gün süre ile hayvan sokulmamalıdır. Son yıllarda özellikle urlu ve şekilsiz iç fındık zarar şekliyle tanınan ve halk arasında pis kokulu böcek olarak bilinen fındık yeşil kokarcası zararının yoğun olduğu bahçelerde kışlamış erginlere karşı İlaçlı mücadele, Nisan ayının ikinci yarısında yapılır Sabahın erken saatlerinde 10 ocak silkelenmeli ve en az 1 kışlamış ergin düşerse ilaçlama dekara 8-10 lt su atılarak yapılmalıdır. Azotlu Gübreleme geçmişse, bu ay içinde de kullanılabilir. Unutulmamalıdır ki, doğan fındığı dalda tutmak ve onu beslemek insanların elindedir. Zirai mücadelede başarı, hedef zararlıya etkili ilacın önerilen dozda ve zamanda kullanılmasıyla mümkündür.

Hububat Tarımı

- Yabancı ot ilaçlaması yapılır.

Meyvecilik Tarımı

- Fidanlıklarda ot çapası yapılır.

- Nisan ayının ilk haftasında, yabani meyve ağaçlarında ve çeşit değiştirmelerde, kalem aşısı işleri sonuçlandırılır.

- Meyve bahçelerinde toprak işlemesi bitirilir.

- Çöğürlerin aşı parsellerine, şaşırtma işi tamamlanır.

- Hastalık ve zararlılarla mücadele işleri sürdürülür.

Zeytincilik Tarımı

- Yeni zeytinliklerde, hava şartlarının kurak geçmesi halinde su verilir.

- Yeşil gübrelerin toprağa gömülmesi işlemi yapılır.

- Budamaya devam edilir.

- 5-10 cm. derinliğinde ilkbahar toprak sürümü uygulanır.

- Delicelerde aşılama yapılır.

- Halkalı lekeye karşı ilaçlama yapılır (%1'lik bordo bulamacı).

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Ayçiçeği ekimine devam edilir.

- Pancarların çapalanması ve tekleme işlerine başlanır.

- Mısır ekimine başlanır.

- Çeltiklerin tavaları hazırlanır. Tirler sıkıştırılır.

- Ayın ikinci yarısında, çeltik ekimi yapılır.

Sebzecilik Tarımı

- Tohum ekimi yapılacak tarlaların son sürümü yapılır ve diskaro çekilir. Tavın korunması için tapan ve sürgü çekilir .

- Diskaro çekilmeden önce, gübreleme yapılır ve dikimle ilgili hazırlıklar tamamlanır.

- Fideliklerde günlük sulama, zayıf gidiyorsa gübreleme ve kapak kapatma işlemleri yapılarak, yabancı otlar ayıklanır.

- Mavi küf ve kök çürüklüğüne karşı ilaçlı mücadele yapılır.

- Geç turfanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi yapılır.

- Ilık yastıklara şaşırtılmış bulunan biber, domates ve patlıcan fideleri 15 nisandan sonra, tarladaki yerlerine dikilmeye başlanır.

- Çileklerin ilkbahar çapası yapılır.

- Bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnıbahar, lahana ve soğan tohumlarının ekimine devam edilir.

- Kavun, karpuz tohumları hazırlanan yerlere ekilir.

- Enginarların dipleri açılarak bellenir, fazla sürgünleri ayıklanır.

- Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci çapa yapılır.

- Dikimden önce ve sonra, tel kurtları görülürse, mücadelesi yapılır.

- Hava şartlarına göre, sulama imkanı olanlar, bu ayda sulama yapmalıdır.

- Yabancı otlar temizlenir. Fazla ot çıkmayan yerlerde, istendiğinde ikinci çapa sırasında, dip doldurma yapılabilir.

- Patateste birinci çapa ile boğaz doldurması yapılır.

- Patates tarlalarında, zirai mücadele işlemleri yapılmaya başlanır.

Süs Bitkileri Tarımı

Seralarda

- Kuvvetli güneş ışığı alan ve ısısı yüksek bulunan seralar havalandırılır. Camekanların üzerine kireç atılarak gölgeleme yapılır.

- Yeteri derecede büyüyen fideler ay sonunda veya mayıs ayı içinde dışarıya dikilerek, geceleri soğuktan korunur.

- Kışın çiçeklenen Primula (Onbiray Çiçeği) tohumları ekilir.

- Yıldızlardan çelik almaya devam edilir.

- Devamlı çiçek açan karanfillerin saksıları değiştirilerek, güneşten korunur.

Park ve Bahçelerde

- Uzun ömürlü bitkilerin dikimi sona erer.

- Kasımpatılarında kökten ayırma yapılır. Kışın seralarda köklendirilen kasımpatı çiçekleri , saksıları ile birlikte dışarı alınır.

- Mart ayında çelik alınmaya başlanan bazı süs çalılarında, çelik alma işlemine devam edilir.

- Henüz tohumları atılmamış yazlık mevsimlik çiçek tohumları ekilebilir.

- Yaprağını dökmeyen bitkilerle, ibreliler bu aydan itibaren ekim ayına kadar dikilebilir.

- Genç bitkilere herek verilir.

- Mart-Nisan-Mayıs ayları özellikle ibrelilerin gübrelenmesi için uygundur. Ağaççık grubundan yeşil bitkiler, büyümelerini hızlandırmak için budanırlar. Erken çiçeklenen Forsithia, Cydonia ve benzerlerinin çiçekleri biter bitmez, bunlar da budanırlar.

- Mevsimlik çiçeklerden aslanağzı ve saraypatlarının dışarıda bulunan fideleri camlı çerçevelerle gölge yapılarak korunur.

- Çiçekleri geçen nergis ve sümbüllerin, eski çiçek tepeleri kesilip koparılır. Birkaç yaprağı ile birlikte sapları bırakılır. Bir süre sonra, bahçe düzenini sağlama açısından, topraktan sökülür ve havadar bir yerde saklanırlar. Saklanan yıldız yumruları bu ayın sonunda bahçeye dikilerek, kesme çiçek elde edilir.

 

 


 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Kara zenk mücadelesi yapılır.

- Zararlı durumuna göre zirai ilaçlama yapılır.

- Toprak işlemesi yapılır.

- Ay sonunda aşılama yapılmaya başlanır.

Arıcılık Tarımı

- Nisan ayında yapılan bölmelerin durumları izlenir.

- Fazlalık analar ile öksüz kovanlar analandırılır veya bazı analar ile yeniden bölme yapılır.

- Mayıs ayında hava koşullarına, doğal bitki örtüsüne ve kovanların yiyecek durumlarına göre , yemleme sürdürülür.

- Doğal oğul arzu edilmiyorsa, ana arı memeleri kesilerek yok edilir.

- Oğulların bakımına özen gösterilerek, genç çiftleşmiş analar yumurtlamaya kadar izlenmelidir.

- Gerek duyulan kovanlara, çerçeve durumlarına göre ballık ilave edilir.

- Uçma delikleri iyice genişletilir (Havalar serin gidiyorsa, uçma deliği normal bırakılır.)

- Seyyar arıcılık yapacak arılar, kovanları taşıyacakları yerleri belirleyerek bölge hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Bağcılık Tarımı

- Yeni tesislerde yeşil sürgün budaması yapılır. Kültürel tedbirler sürdürülür.

- Küllemeye karşı, kükürtlü mücadele yapılır.(Dekara 3 kg. kükürt atılır. Birinci kükürt atma, sürgünler 15-20 cm olunca, ikinci kükürt ise, mutlaka çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. Bağlara kükürt atmakla, bağlarda Eriophys akarının da yaprakları deforme etmesi, çukurcuklar ve kabarcıklar meydana getirmesini önler.)

- Bağ mildiyösüne (Pronos) karşı bakırlı ilaçlarla ilaçlama yapılır.

- Salkım güvesi, maymuncuk ve sigara böceğine karşı, nisan ayında kullanılan ilaçlarla mücadeleye devam edilir.

Baklagiller Tarımı

- Yeşil bakla hasadı yapılır.

- Nohut ve mercimek tarlalarında ot alma işleri yapılır.

- Fasulyelerin ilk çapası yapılır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Tohumlamaya devam edilir. Doğuran inekler doğumlarından iki ay sonra , boğaya verilir.

- Erkek danalar ve sürüye katılması istenmeyen dişi dana ve düvelerin vücut ağırlıkları en az 400-450 kg. olduğunda, kasaba sevk edilir.Kilo almayanların besisine çalışılır.

- Ahır yemlemesinden tamamen mera hayvancılığına geçilir. Meraya, çiğ ve kırağı kalktıktan sonra çıkılmalı, sakin ve rahat bir otlatma sağlanmalı;parazit yumurtaları genellikle rutubetli çayır ve mera kısımlarında bulunduğundan, böyle yerlerde hayvan otlatılmamalıdır.

- Hayvanlar iç parazitlere karşı ilaçlanır. Gübrelikte biriken gübre uzak bir yere götürülür veya satılır.

- Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılır; kartlara işlenir.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Kırkım hazırlıkları bitirilip,ayın en uygun bir haftasında kırkıma başlanır (kırkıma önce kısırlardan başlanılmalı, müteakiben şişek ve toklular, daha sonra da sağmallar kırkılmalıdır.)

- Ay sonunda bütün koyun materyali, dış parazitlere karşı etkin ilaçlarla hazırlanmış banyodan geçirilir.

- Kırkımı yapılmış hayvanlar teker teker elden geçirilerek, kasaplık olanlar damızlık kadrodan çıkarılıp, satılır. Daha önce besiye alınmış kuzular da bu ayda satılır.

- Hayvan sıtması,ayak iltahabı, şap agalaksi (sütkesen)gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, tedavileri ve yapılmamış aşıları tamamlanmalıdır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Bu ayda da kuluçkahanelerde civciv çıkarılma çalışmaları sürdürülür.

- Salmonella pseudomonas, arizona, coliform bakteriler ve aspergillus gibi hastalıklara neden olan etkenlerin çoğalması ve yayılması genellikle kuluçkahanelerde olduğundan; kuluçkaya başlama ve çıkım süresince , sağlık koşullarına uyulmalıdır.

- Koksidiyoz ve solucana karşı ilaçlama yapılır.

- Kümeslerde pencereler havalandırma bacaları aspiratörler kontrol edilmeli, rutubetli pis altlıklar atılarak; yeni kuru altlık serilmeli, sinek ve zararlı için gereken önlemler alınmalıdır.

- Yumurta verimi düşmüş tavuklar ile, piliçlerin gelişemeyenleri ve erkekleri satılır.

- Kümesler yeni çıkan civcivler için hazırlanır. Yalancı tavuk vebası mücadelesi (burun-göz damla ve adale aşıları) yapılmış piliçler, yeni kümeslerine alınır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

- Yağışın az, nem oranının düşük olduğu günlerde, merayı bozmayacak şekilde hayvan sokulabilir.

- Mera üzerindeki yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için, buğdaygil ve baklagil kombinasyonları, gübre takviyesi ile beraber ekilebilir.

- Merada bulunan suvatların onarımı , temizliği ve ilaçlaması yapılır.

- Belirli hayvan sayısı ile münavebeli otlatma yapmak suretiyle, meradan yararlanılabilir.

- Mera üzerinde bulunan diken, kofra ve sütleğen gibi yabancı otlarla mekanik veya kimyasal mücadele yapılır.

Çim Tarımı

Mayıs ayı ile birlikte daha sık biçime başlarsınız. Çimlerinizin boyutunu daha kısalta bilirsiniz. Bütün aylar içinde Mayıs ayı zararlılarla savaş için en uygun aydır.Zararlılarla savaş için havanın iyi olduğu bir günü seçmeyi unutmayın. Ayrıca çiminiz kuru toprağınızsa nemli olmalı.Çim ekimini Mayıs ayının ikinci yarısına kadar tamamlamalısınız. Çim alanınıza azot takviyesi yapabilirsiniz. Bu ay içinde toprak genellikle nemlidir ama bazen kuru ve sıcak bir hava dalgasıyla karşılaşa bilirsiniz. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, çimlerinizde bir problem meydana gelmesini beklemeden sulamaya başlayın.

Fındık Tarımı

Tüm canlıların kış uykusundan çıkıp faaliyete geçtiği, fındık çotanaklarının irilip dane içlerinin oluşmaya başladığı bu ayda fındığın zararlıları da zarar vermeye başlamışlardır. Bu bakımdan mayıs ayındaki zararlı mücadelesine önem verilmelidir. Bir çiftinin yaklaşık 200 meyveye zarar veren, fındığın en yaygın zararlısı olan Fındık Kurdu ile mücadele danelerin mercimek iriliğine ulaştığı bu ayda yapılır. Bunun için; sabahın erken saatlerinde dallar 3x3,5 metre boyutunda beyaz bir beze silkelenerek Fındık Kurdu erginlerine bakılır. Eğer her 10 ocaktan en az 3 ergin böcek düşüyorsa kesinlikle ilaçlama yapılmalıdır. Fındık kurdu için çok çeşitli ilaçlar varsa da; gerek çevreye ve özellikle kuşlarla arılara zarar vermemek için sulandırılabilir ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlama ocağın tacını aşmayacak ve yaprakların altlarını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. İlaçlanan bahçeye üç hafta hayvan sokulmamalıdır. Tavsiye edilen azotlu (yazlık) gübrenin ikinci yarısı bu ayın sonlarına doğru ilk yarısındaki gibi (mart ayında) uygulanır.Fındık bahçelerinde; yapraktan verilen mikro (iz) element içeren yaprak gübreleri, mayıs- temmuz ayları arasında 15-20 gün ara ile 2-3 defa uygulanmakta olup, ilk uygulamasına ise bu ayın sonlarına doğru başlanılmaktadır.

Hububat Tarımı

- Geç yapılan ekilişlerde, yabancı ot mücadelesi yapılır.

Meyvecilik Tarımı

- Yeni kurulan bahçelerdeki fidanlar sulanır ve ot çapası yapılır.

- Yeşil sürgün budaması yapılır.

- Ayın son haftasında, obur dallar ile piçleri temizlemek zorunludur.

- Sürgün göz aşıları yapılır.

- Meyve ağaçlarında, zirai mücadele işleri sürdürülür.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Ayçiçeklerinde çapalama ve tekleme işleri yapılır.

- Pancarlarda ikinci çapa başlar ve bitirilir.

- Mısırların çapa ve teklemesi yapılır.

- Çeltik ekimi yapılır.

- Gecikmiş yazlık ekimleri yapılır.

Sebzecilik Tarımı

- Açığa tohum ekimi, bakımı ve sulaması yapılır.

- Fideler tarladaki yerlerine dikilir ve can suyu verilir.

- Geçen ay dikilen fidelerin ot alma, çapalama, sulama ve gübreleme gibi bakım hizmetleri sürdürülür.

- Yaprak bitlerine karşı Gusathion, Komithion 50, Malathion gibi ilaçlarla tariflerine göre mücadele yapılır.

- Septoria hastalığına karşı Afugan , Deresol veKemizon gibi ilaçlarla mücadele işlemi yapılır.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Primila fidelerinin şaşırtması yapılarak, son olarak bu ayda tohumları ekilir.

- Seralarda köklendirilen kasımpatı ve yıldız çelikleri, ayın sonuna doğru dışarı dikilir.

- Aynı zamanda, nisan-mayıs aylarında sümbülteber soğanlarının dikimi yapılır.

- Erken dikim saksıya, normal dikim bahçeye yapılır.

- Afrika menekşesinden yaprak çeliği alınır.

PARK VE BAHÇELERDE

- Sonbaharda dikilip, çiçeklenen soğanlı bitkilerin soğanları topraktan çıkarılıp, yaz için yastıklar hazırlanır. Bordürler bellenir.

- Mevsimlik fidelerin şaşırtması yapılır.

- Çiçek açması sona eren ağaççıkların (Deutzia, Spirea ) ve gerekli ise yeşil ağaççıkların şekil budaması da bu ayda yapılır.

- Sardunyalar dışarı alınarak dikkatlice sulanır.

- Yabani otlarla mücadele edilir.

- Güllerde sürgün göz aşısı yapılır.

Zeytincilik Tarımı

- Yeni zeytinliklerde, kurak şartlarda sulama yapılır.

- Şekil budaması uygulanır.

- Hafif sürümle kaymak kırılarak, yabancı otların gelişmesi önlenir.

- Aşılamaya devam edilebilir.

- Nisan ayında yapılan aşıların bağları sökülür.

- Bu ayın sonlarında, sulama işlemine başlanır.

- Zeytin güvesinin ikinci nesli için, organik fosfatlılarla ilaçlama yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı


- Yaprak biti ve kırmızı örümcekle mücadele yapılır.

- Sulama yapılır.

- Aşılamaya devam edilir.

Arıcılık Takvimi

- Oğulların bakım ve kontrolüne devam edilir. Taşınan kovanlar muayene edilir.

- Ballık ve çerçeve ilavesi yapılır. Oğula yatan kovanlar kontrol edilir.

- Nektarin geliş durumu kontrol edilir.

- Sıralanan petekler hasat edilir. Süzülüp tekrar kovana verilir.

- Bölgedeki doğal bitki örtüsünün durumuna göre, gerek duyulursa, yeni bölgelere (örneğin, ayçiçeğine) kovanlar taşınır.

Bağcılık Tarımı

- Yabancı ot mücadelesi yapılır.

- Aşıların bakım ve kontrolleri yapılır.

- Bağ mildiyösüne karşı ikinci ilaçlama , bakırlı ilaçlarla yapılır.

- Küllemeye karşı kükürtleme yapılır. Salkım güvesine karşı, mayıs ayında kullanılan ilaçlarla, zararlıların durumuna göre mücadeleye devam edilir.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Doğum sonrası sağım ve çiftleştirme işleri sürdürülür.

- Parazit durumuna göre, dikkatli olarak iç paraziter ilaçlama yapılır. Günlük tımar işleri aksatılmadan yürütülür.

- 4-8 aylık dişi danalara S-9 aşısı uygulanır.

- Doğan buzağıların boynuz köreltmesi ve kulak numaralama işlemleri yapılır.

- Mera gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğundan, mera otlatılmasına geçilir. Yalnız, 10 kg'dan fazla süt veren sığırlara kesif yem ve nitelikleri bozulmamış kaba yem ile takviye yapılır. Ocak ayında doğan buzağılar erkek ve dişi ayrı ayrı sürüler halinde meralandırılır. Ot ve yem yemeğe alışan buzağılara verilen süt azaltılır ve su verilmeye başlanır.

- Ahırlar temizlenerek badana ve dezenfeksiyonları yapılır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Kırkım işlemi tamamlanır. Kırkımı biten sürü kontrol edilerek , anaç sürünün %20'si ayıklanır. Yerlerine aynı oranda dişi toklu alınarak , kadro tamamlanır. Anaç koyunlardan , verimleri iyi görülebilenler, gerekirse bir yıl daha kadroda kalabilir.

- Damızlık koyunların tohumlanmasına başlanır. Koçlar aşım süresince , uygun bir rasyon ile beslenir. Tohumlamada baba koçların daha rahat kullanılabilmesi için, yoklu koçlar ile takviye etmek yerinde olur.

- Koyun materyaline entero-toksemie aşısı uygulanır.

- Bu ayda tamamen mera otlatılmasına geçilir. Ova yörelerde gece yayılımına geçilir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Çevre koşulları iyileştiğinde, kümes içi ısısının 15 c'nin üstüne çıkmaması sağlanır. Tavukhanenin bakım ve onarımına başlanır.

- Rasyondaki enerji miktarı düşürülür.

- 8 haftayı doldurmuş hayvanlar, metrekarede 10 başı geçmeyecek şekilde, piliç bölmelerine alınırlar. Herhangi bir stres durumunda, yığılma olmamasına dikkat edilir

- 10-12 haftalık piliçlere çiçek, difteri aşısı uygulanır. Görülebilecek hastalıklara karşı, gerekli önlem alınır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

- Tekniğin elverdiği ölçüde, münavebeli otlatmaya devam edilir.

- Taban arazilerde su yetersizliği gözlendiğinde, salma ve yağmurlama sulama yapılmalıdır.

Çim Tarımı

Haziran ayı içinde kuru ve sıcak bir hava dalgasıyla karşılaşırsınız., biçim boyunuzu daha uzun tutun. Haziran ayıyla birlikte yaz gübrelemesi zamanı başlar. Eğer çimlerinizde renk değişiklikleri ortaya çıkmışsa Amonyum nitrat kullanabilirsiniz. Bazı zararlılar Mayıs ayı içerisinde yaptığınız mücadeleden kurtulmuş olabilir. Haziran ayı bunlarla savaşmak için uygun bir dönemdir.

Fındık Tarımı

Yazın başlangıcı sayılan bu ayda daneler gelişip çotanaklar irilmeye başlamıştır. Üretici bahçesini gezerken bir yıllık çabasının karşılığı olan daldaki bu çotanaklara bakarak o yıl ürününün ne kadar o tahmin eder, buna göre de kazancını hesaplamaya başlar. Bahçede ısırgan, böğürtlen gibi yabancı otlara karşı herbisit (yabancı ot ilacı) uygulaması bu ay sonlarına doğru yapılır. Fındık ocaklarındaki dip sürgünleri şayet sonbaharda temizlenmemişse bu ayda da temizlenebilir. Fındık dallarında bitki öz suyunu emerek beslenen ve bitkinin zayıf düşmesine hatta kurumalara neden olan fındık kahverengi koşnili'nin hareketli 1. dönem larvalarına karşı yapılan ilaçlı mücadelede başarı sağlanmaktadır. Haziran ayı sonlarına doğru (Yumurtadan çıkışın tamamlanmasına yakın) ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Son yıllarda büyük yayılım göstererek üreticilerin de yoğun şikayetine neden olan bu zararlıyla İlaçlı mücadeledeye başlamadan önce bahçeden tesadüfen alınan 10 ocaktan işaretlenen 3er bulaşık sürgün yani toplam 30 sürgünün her birinde 5 canlı koşnil var ise ilaçlı mücadele yapılmalıdır.Başarılı bir ilaçlama için tüm yaprak, dal ve sürgünlerin tamamen ilaçlanması gerekir. Bu ayda ayrıca dalkıran zararlısıyla da ilaçlı mücadele yapılır. Zararlıyla bulaşık bahçelerde haziran ayının ikinci yarısında bahçe gezilir dallarda galeri açmaya başlanmış ergin dişi böceklerin çıkardığı taze odun talaşı görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı ilk ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Hububat Tarımı

- Hububatta zararlıların kontrolleri yapılır ve mücadelesine başlanır.

- Arpa hasadına başlanır.

Meyvecilik Tarımı

- Ot mücadelesi sürdürülür.

- Sürgün göz aşıları ayın ortalarına kadar sürdürülür.

- Ekolojik duruma göre sulama yapılır

- Ay sonuna doğru şeftali, erik, kiraz ve yazlık elma hasadı yapılır.

- Elma ve armutlarda karaleke, elma iç kurdu, kırmızı örümcek ve diğer zararlılara karşı mücadele işleri sürdürülür.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Pancarlar sulanır.

- Mısırlarda ikinci azotlu gübre uygulaması yapılır.

Sebzecilik Tarımı

- Boğaz doldurma ve sulama işlemleri aksatılmadan yürütülür

- Çok zarar meydana getiren, son zamanlarda çok yaygın bir şekilde görünen ve çok tehlikeli olan patates böceğine karşı, ayın ilk haftasından başlayarak, Gusathion, Malathion, Metil Kotniyon 25 W gibi ilaçlarla mücadele yapılmalıdır.

- Havalar diğer aylara göre oldukça ısındığından, bamya,biber,domates, fasulye, kavun, karpuz, patlıcan ve soğan gibi sebzelerin sulaması aksatılmamalıdır.

- Çapalama ve yabani ot mücadelesine devam edilir.

- Kışlık sebzelerden karnabahar, lahana,pırasa ve diğerlerinin fideleri bahçedeki esas yerlerine dikilir.

- Salatalık,acur,kabak,kavun ve karpuzda görülen antraknoza karşı bakırlı ilaçlar kullanılmak suretiyle ilaçlama yapılmalıdır.

- Bakla,bamya ve fasulyede görülen pirecik zararlısına karşı mücadele yapılır.

- Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele,hastalık ve zararlının çıkış durumuna göre yapılmalıdır.

- Enginarların diplerindeki sürgünler,ürün alındıktan sonra ayrılır.

- Domates,hıyar ve kabakların tepeleri budanır.

- Bezelye ve fasulyelerin sırık çeşitleri için herek dikilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Seralarda tam anlamı ile havalandırma yapılır.Mayıs ayında alınan köklü çelikler gölgelendirilir.

- Primula fideleri ayrı ayrı saksılara alınır.

- Kasımpatı, karanfil ve kışın çiçek açan lavantalar daha geniş saksılara alınır.

PARK VE BAHÇELERDE

- Sulama, çapalama ve ot alma işlemlerine devam edilir.

- Leylak vb. ağaçcıkların geçmiş çiçekleri temizlenir.

Zeytincilik Tarımı

- Sulama işlerine devam edilir.

- Yabancı ot mücadelesi yapılır.

- Aşı bağları çözülür (Aşının alt ve üst kısımlarından çıkan filiz sürgünlerde uç alma ile, 25- 30 cm. yukardan 2 cm, eninde gövdeden bilezik alınır.)

- Halkalı lekeye karşı % 1'lik bordo bulamacı uygulanır (İlkbahar yağışlı geçerse ).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Capnodis mücadelesi yapılır.

- Fidanları güneşten korumak için taşlarla çevrilir (evcik yapılması).

- Sulamaya devam edilir.

- İlk haftaya kadar aşıya devam edilir.

- Ay içerisinde aşı bağları gevşetilir.(15 gün sonra)

Arıcılık Tarımı

- Kovanların taşınması ve kontrolü yapılır.

- Bal geliş durumu izlenerek, gözlemci kovan her akşam üstü tartılır. İhtiyaç duyulan kovanlara ballık ve çerçeve ilave edilir. Ayrıca; su ihtiyacının sağlanmasına çalışılır.

- Zayıf kovanların birleştirilmesi gerekir.

Bağcılık Tarımı

- Ot alma ve sulama işlerine devam edilir.

- Yüksek terbiye sisteminde kurulmuş bağlarda, asmalar tele yatırılır.

- Filiz alma yapılır.

- Salkım güvesine karşı üçüncü ilaçlama yapılır. Hektavin toz veya Hektavin 50 W.P. ile ilaçlama yapılır. Her iki ilaç da mildiyö için kullanılacak ilaçlarla karıştırılıp uygulanabilir.

Baklagiller Tarımı

- Mercimek hasadı yapılır.

- Nohut hasadı başlar.

- Fasulyelerde sulama yapılır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Mera ihtiyacın tamamını karşılayacak durumda olduğunda; kısıtlı yemleme uygulanır.

- Sağılan ineklerde meme hastalığına dikkat edilmelidir. Meme, meme başları ve süt sekresyonu sık sık kontrol edilmeli; sağım saatlerinin aynı saatlerde ve eşit aralıklarla yapılmasına çaba gösterilmelidir.

- Hayvanlar ahıra alındığında sabah- akşam iki defa tımar edilir. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır. 6-8 baş hayvana 20cm. çaplı baca olacak şekilde ahırda havalandırma sağlanır.

- Gebe ineklere septisemi aşısı uygulanır. Gebeliğin son günlerinde olan ineklerin gıdaları sulu, hazmı kolay, yumuşak ve gaz yapmayacak yiyeceklerden düzenlenir.

- Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak kartlarına işlenir.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Ova arazilerde koyunların tohumlamasına devam edilir.

- Gece yayılımı yapılır. Koyunlar gündüzleri kırda, kuzular ise çalmaralarda veya çevresi açık ağıllarda yatırılır. (Özellikle, geceleri zehirli otların bulunduğu meralara ve yeşil yoncalıklara, fazla miktarda başak kalmış tarlalara hayvanların bırakılmasından kaçınılmalıdır.)

- Gelişmeyen kuzular satılır.

- Dişi kuzulara Rev-I aşısı uygulanır.

Kümes Hayvancılık Tarımı

- Damızlık piliçlere kısıtlı yemleme yapılır (Günlük yem ihtiyacından fazlası asla verilmemelidir. Ancak, verilen yemin karışımı noksansız olmalıdır).

- Kümes ve ekipmanlar sıkı bir şekilde temizlenir ve haftada en az iki defa dezenfekte edilir. Fare ve kemiricilerin kümeslere ve yem ambarlarına girmesi engellenir.

- Yalancı veba ve gumboro aşısı uygulanır.

- Günde 4 defa yumurta toplanır. Yumurtanın şekli ve kabuğu incelenerek, yumurtanın küçülmesine karşı önlem alınır.

Çayır-Mera ve Yek Bitkileri Tarımı

- Otların biçimi yapıldıktan sonra, suni tesislerin sulanması sağlanır.

- Biçilen otların kurutulması sırasında, yaprak kalitesinin bozulmaması için sık sık aktarma yapılır veya özel sehpalarda kurutulması sağlanır (Kurutulan otlar gölgede, rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmelidir.)

- Suni tesislerde hayvanların otlatılmamasına özen gösterilmelidir.

- Hayvanların otlama sahaları olarak tabii meralardan , aşırı olmamak koşuluyla, yararlanmaları sağlanır.

- Hava koşulları çok kurak olduğundan, sulama olanağı varsa yağmurlama veya salma sulama yapılır.

- Aşırı sıcaklıklar nedeni ile, meranın uygun yerlerinde suni gölgelikler yapılır.

Çim Tarımı

Temmuz ayı içinde düzenli olarak biçime, sulamaya ve tırmıklamaya başlayın. Ev bahçeleri için temmuz ayının en büyük problemi ailenin tatile gitmesidir. Evinizden uzak Kaldığınızda bahçenizle ilgilenecek ve biçim yapabilecek bir yardımcı bulmaya çalışmalısınız. Eğer Haziran ayı içerisinde gübreleme yapmamışsanız ve yeterli suyunuz var ise Azot uygulaması yapabilirsiniz.

Fındık Tarımı

Fındık üreticisinin gözlerini fındık dallarından ayıramadığı sevinçli, umut dolu olduğu bu ayda; fındık içleri meyveyi doldurmuş, kabukları da iyice sertleşmiştir.

Yağışların az olduğu bazı yıllarda, kuraklık baş gösterebilir. Fındık bahçelerinin bu olumsuz şarttan etkilenip, bitkinin su dengesinin bozulmasına dolayısıyla, meyve içinin iyi teşekkül etmemesi ile hasat önü dökümünün artmasına sebep vermemek için, imkanlar elverdiğince bahçeler sulanmalıdır. Artık,fındıkları toplanması yaklaşmıştır. Bahçelerde hasat önü temizliği, evde, harmanda araç-gereç onarımları ve eksiklerin giderilmesi, harman yerinin hazırlanması gerekir. Fındık kokarcası' nın nimf yoğunluğu fazla ise İlaçlama yapılabilir. Bunun için nisan ayında belirtilen ilaçların her hangi biriyle (değişik olması tavsiye edilir) dekara 50 lt su atılarak nimf ilaçlaması yapılır. İleride uygun ve yeterli gübre kullanmak amacıyla analiz yaptırmak için yaprak örneğide bu ayın ikinci yarısı (hasattan 10-15 gün önce) alınmalıdır. Toprak örneği ise gübre verilmeden önce her zaman alınabilir. Gübreleme yapmadan önce; bahçe toprağının ve/veya fındık yaprağının analizi yaptırılarak belirlenen cins ve ihtiyaca göre gübre kullanılmalıdır.

Hububat Tarımı

- Zararlılarla mücadeleye devam edilir.

- Hasat işleri başlar.

- Anız bozumu yapılır.

Meyvecilik Tarımı

- Meyve bahçelerinde ot alma ve sulama işlerine devam edilir.

- Temmuz ayının ikinci yarısında durgun göz aşılarına başlanır.

- Elma içkurdu, kırmızı örümcek, yaprak galerileri ve diğer zararlılara karşı ilaçla mücadele sürdürülür.

- Çöğür tavaları sulanır, otları alınır ve yapılan göz aşıları kontrol edilir.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Pancar sulaması yapılır.

- Çeltiklerde gübreleme ve yabancı ot mücadelesi yapılır.

Sebzecilik Tarımı

- Son turfanda domates fideleri şaşırtılır.

- Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde yeşilkurt; domateslerde mildiyö mücadelesine devam edilir.

- Yazlık sebzelerin hasadına devam edilir. Bu arada yeşil aksamın canlılığını koruyabilmesi için sulama yapılır ve sulama öncesi az miktarda azotlu gübre verilir.

- Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimi yapılır. Ekimin erken yapıldığı yerlerde ise şaşırtma işlemine başlanır.

- Sarımsak tohumları toplanıp, nemsiz yerlerde muhafaza edilir.

- Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşilkurt, danaburnu, mildiyö ve küllemenin yoğunluk durumuna göre, mücadeleye devam edilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Sulama, çapalama ve ot alma gibi bakım işlemleri sürdürülür.

- Kasımpatılarında koltuk alma yapılarak herek verilir.

PARK VE BAHÇELERDE

- Sulama, çapalama ve ot alma işlemlerine devam edilir.

- Kauçuk ve deve tabanından göz çeliği alınarak, dışarıda köklendirilebilir. Aynı zamanda kauçukta havai daldırma uygulanır.


Zeytincilik Tarımı

- Yeni zeytinliklerde 15-20 gün arayla sulamaya devam edilir.

- Yabancı ot mücadelesi yapılır.

- Ağaç gövdelerine badana yapılır.

- Zeytin güvesi için (üç nesli için) organik fosfatlılar, yazlık beyaz yağlarla bilikte verilebilir.

- Temmuz ayında zeytin sineğine karşı ilaçlama yapılır (Tanelerde vuruk varsa, hasattan bir ay öncesine kadar, 15-20 gün arayla organik fosfatlılar verilmelidir.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Hastalık ve zararlılarla mücadeleye devam edilir.

- Sulamaya devam edilir.

- Ay sonuna doğru hasada başlanır.

Arıcılık Tarımı

- Genellikle bal toplama devresi olduğundan, kovanların genel durumu kontrol altında tutulur.

- Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur.

- Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir.

- Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Bağcılık Tarımı

- Yeni kurulan bağlarda yabancı otlarla mücadele ve sulama yapılır.

- Erkenci çeşitlerde üzüm hasadına başlanır.

- Bu ayda üzümler olgunlaşmaya başlar. Salkım güvesi ile sumak halindeki salkımlardan, neferiye aşamasındaki küçücük üzüm salkımlarına kadar , hemen her aşamada zararlı olur. Hasat söz konusu olduğu için, kalıcı etkisi olmayan Hektavin 50 veya Hekthion 25 W.P. kullanılabilir.

- Olgun danelere üşüşen, içini boşaltan sarıca arıların zararı oldukça fazladır. Bazen omcada işe yarar tek salkım bırakmazlar. Bağ çevresinde, taş kovukları veya duvarlardaki deliklerde sarıca arı petekleri vardır. buralara ilaç tozutmak ve delikleri sıvamak gerekir. Hasattan bir hafta evveline kadar, Hekthion W.P. kullanılabilir.

Baklagiller Tarımı

- Mercimek ve nohut yerleri sürülür.

- Hasat sonu sürümleri yapılır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Ahır besisi yapılanların dışındaki diğer sığırlarda mera hayvancılığına devam edilir. Gebe ineklerin gebelikleri ilerlediğinde, meralandırılmalarına özen gösterilir. Gerektiği takdirde suni meralardan yararlanılır.

- Theileriosis hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılır.

- Bir yaşına gelmiş erkek ve dişi hayvanlara tüberculin uygulanır.

- Günde sekizer saatlik aralarla üç defa sağım yapmaya çalışılır. (Bu yöntem fazla süt verimli sığırlarda kesinlikle uygulanmalıdır. Böyle sığırlar ilave yemler ile beslenmelidir).

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Mera ihtiyacı tamamını karşılayabilecek durumdadır. Mümkün olduğu takdirde, koyunlar serin ve yükseklerdeki meralara çıkarılır.

- Koyunların tohumlaması bu ayda bitirilir. Düşük rakımlı yerlerde yapılan bu tohumlama sezonunda, gebe kalmayan koyunlara, istenildiği takdirde hormon tatbikatı yapılarak, tohum almaları sağlanır. Her şeye rağmen, iki yıl üst üste gebe kalmayan koyunlar elden çıkarılır.

- Koyunların kışlık ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek miktarda yem sağlanır.

- Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak, kayıt defter veya kartlarına işlenir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- 20-22 haftalık olan piliçler yumurta kümesine taşınır. (Bütün piliçler birkerede yumurta kümesine taşınır). Kümeslere hemen alışmaları için, folluklar yerleştirilir.

- Piliçlere, yumurtlamaya başlamadan önce, solucan ilacı içirilir.

- Bir program dahilinde ışıklandırma ve yem rasyonu uygulanarak, piliçlerin küçük yumurta devresi kısaltılır.

- Gelişmesi iyi olmayan piliçler ile, tüy dökümü uzun süreli olup ta, yumurtaya geçmeyen tavuklar satılır.

- Piliçlerde pullorum taraması yapılır.

Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Tarımı

- Suni meralarda hayvan otlatılmasına izin verilir. (Ancak hayvanlar merayı dejenere edeceğinden, devamlı mera içinde konaklanmasına izin verilmemelidir). Sadece gelip geçici olarak otlatılması sağlanmalıdır.

Çim Tarımı

Ağustos ayında da Temmuz ayında yapılan işler devam ettirilir.Siz tatildeyken bahçeniz bakımsız kalmışsa yapılacak en iyi şey çimlerin boyunu hemen kısaltmaktır. İ;lk önce hafifçe üst kısımları biçin birkaç gün sonra çimlerinizin boyutunu kısaltmaya başlayın.Ağustos sonlarına doğru ekim işlerine başlaya bilirsiniz.Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde son gübreleme yapılmalıdır.

Fındık Tarımı

Bir yıl fındıkla yatıp fındıkla kalkan üreticinin emeğinin artık hasat zamanı gelmiştir. Ancak; hasat ederken bir yıllık emeğinin karşılığını tam alabilmesi için, fındığının tam hasat olgunluğuna gelmiş olmasına önem vermelidir. Çünkü tam olgunlaşmadan hasat edilen fındıkların iç randımanı düşer, buruşuk oranı artıp depolanma süreleri kısalmaktadır. Daldan ve dalların silkelenmesiyle yere düşürülenlerin elle toplanmasıyla hasat edilen fındıkların harmanlaması ve depolamasında da kalitenin korunması için belirlenen şartlara uyulması hem üreticinin hem de ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı unutulmamalıdır.

Hububat Tarımı

- Hasat, harman işleri tamamlanır.

- Hasat sonu sürümleri yapılır.

Meyvecilik Tarımı

- Fidanlıklarda Temmuz ayında başlatılan durgun göz aşısı yapımı sürdürülür.

- Evvelce yapılmış sürgün aşılarından süren sürgünlerin, rüzgardan kırılmaması için bağlama işlemi yapılır.

- Havalar kurak gidiyorsa sulama işlemi sürdürülür.

- Fidanlıklarda ve meyve bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Pancarda erken söküme başlanır.

- Pancarlarda sulamaya devam edilir.

- Çeltikte sulamaya devam edilir.

Sebzecilik Tarımı

- Son turfanda domates fideleri şaşırtılır.

- Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde yeşilkurt; domateslerde mildiyö mücadelesine devam edilir.

- Yazlık sebzelerin hasadına devam edilir. Bu arada yeşil aksamın canlılığını koruyabilmesi için sulama yapılır ve sulama öncesi az miktarda azotlu gübre verilir.

- Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimi yapılır. Ekimin erken yapıldığı yerlerde ise şaşırtma işlemine başlanır.

- Sarımsak tohumları toplanıp, nemsiz yerlerde muhafaza edilir.

- Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşilkurt, danaburnu, mildiyö ve küllemenin yoğunluk durumuna göre, mücadeleye devam edilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Sıklamen (Cyclamen) yumrularının saksılara dikimi yapılır.

- Karanfilden çelik alınır.

- Sera duvarları, yerler ve raflar nemlendirilir.

PARK VE BAHÇELERDE

- Ağaçcıklardan çelik almaya devam edilir. Özellikle yaprağını dökmeyen Akdiken (Creteagus), Filburnu (Viburnum Tinus), Zakkum (Nerium), Şimşir (Baxus), Pittosporum, Mahonya, Taflan (Evonymus) vb. ağaçcıklardan bu ayda çelik almaya başlanır.

- Çiçekleri geçen ortancalarda sert bir budama uygulanır. Bu arada çelik alınır. Çelikler köklendirilmek üzere, kasa veya saksılara dikilir.

- Kışlık senelik çiçek tohumları ekilmeye başlanır.

- Acem Lalesi (Escholtzia), Herdemtaze (İberis), Nakıl (Silen Pendula), Hercai Menekşe (Viola Tricolor), Portakal Nergisi (Calendula), Bahar Papatyası (Bellis Perennis), Şebboy (Cheiranthus), Unutma Beni (Miosotis), Çin Karanfili (Dianthus Chensis), Hüsnüyusuf (Dianthus Barbutus),Aslan Ağzı (Antirrhinum) ve Kasımpatılarında koltuk almaya devam edilir. Bordürlerde bulunan bitkilerin ölü çiçekleri temizlenir, devamlı nemli tutulur.

- Güllerde durgun göz aşısına başlanır. Aynı zamanda çelik alınır.

- Kauçukta havai daldırma yapılır.

- Kış mevsiminde kuru olarak dekerasyonda yararlanmak üzere Limonium, Heli Chrysum (Kağıt Çiçeği)'lar kesilir.

Zeytincilik Tarımı

- Yabancı ot mücadelesine devam edilir.

- Mahsuldar ağaçlar için ikinci sulama yapılır.

- Gövdelere badana uygulaması yapılır.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Capnodis mücadelesine devam edilir.

- Hasat, kurutma ve depolama yapılır.

- Aşı bağları çözülür ve anaca bağlanır.

Arıcılık Tarımı

- Bal hasadı yapılır. (Çerçevenin tümünün veya en az 2/3'ünün sıralandığı zaman, bal hasat edilmelidir. Sırlanmış, olgunlaşmamış ballar hasat edilirse, erken kristalize olur veya ekşimeler görülebilir.)

- Sağlam çerçevelerdeki ballar süzülerek, boş petekler yeniden kovanlara verilir. Verilen bu boş petekler işçi arılar tarafından onarılarak, bal bulunabilirse, yeniden doldurulabilir.

- Bal sağımda yağmacılığa meydan vermemek için, çok dikkatli davranmak gerekir.

- kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir

- Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir.

Bağcılık Tarımı

- Yabancı ot mücadelesi yapılır.

- Salıkım güvesi mücadelesi yapılır. Müşküle çeşidine (Hehtavin 50, Hekthion W.P. Phosvel Triazinphos Phossalone EM) ilaçlarından biri, tarifinde belirtilen miktarlarda kullanılır.

- Üzüm hasadı yapılır.

Baklagiller Tarımı

- Fasulye hasadı yapılır.

- Baklagil yerleri sökülür.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Gebe ineklere iyi bir bakım gösterilmelidir. Doğumlarına 1,5-2 ay kala sığırlar sütten kurutulmaya başlanılmıştır. Doğum locaları ve buzağı bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanlıklar tamamlanıp, dezenfeksiyonları yapılır.

- Herhangi bir nedenle yavru atımı görüldüğünde, böyle hayvanlar derhal tecrit edilerek, gerekli araştırmalar yapılmalı; bulaşıcı bir hastalık durumunda, etkin önlemler alınmalıdır.

- 4-8 aylık dişi danalara Br. S. 19 aşıları uygulanır.

- Doğumu yaklaşan sığırlara, buzağı septisemi aşısı uygulanır.

- Kış ayları için gerekli gıda ihtiyaçları sağlanır. Silaj çukurları doldurulup, üzerleri tekniğine uygun bir şekilde kapatılıp, kış sezonuna hazır bir duruma getirilir.

- Aylık kayıtlar tutulur.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Meralar kuruduğundan, bu ayda koyunlara ek yem ve yonca verilmelidir. Yonca biçiminden iki-üç gün sonra, kurutularak verilmelidir. Sulama olanağı varsa, meralar sulanarak bir süre daha yararlanılabilecek duruma getirilir. Ağıl yakınlarındaki ekilecek hasıl tarlalarının hazırlanmasına başlanır.

- İyi olmayan hava şartları ve ek besin verilememesi gibi şartlarda; gelişebilecek gebelik toksemesi gibi hastalıklarda, zaman geçirmeden tedavi yoluna gidilmelidir.

- Koyunlara çiçek ve septisemi aşıları uygulanır.

- Pazarlama durumuna göre, kadro fazlası kasaplık niteliğindeki koyunların satışı yapılır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Piliçlerin çoğu bu ayda yumurta vermeye başlarlar. Bu devrede; yumurta miktarı, kabuğun şekli ve hayvanların gelişme durumları dikkatle izlenir.

- Sürüdeki stres hallerinde, içme sularına geniş tesirli antibiyotikler ve vitaminli ilaçlar katılır.

- Periyodik pullorum taraması yapılır.

- Büyüme ve yumurta kayıtları tutulur.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

- Meralardan, münavebeli otlatmak suretiyle hayvanlar yararlandırılır.

- Meralarda yetişmiş veya yetişmekte olan kofralar, mekanik yöntemlerle ayıklanır.

- Yağışlı havalarda, meraların niteliklerinin bozulmaması için hayvan otlatılmasına müsaade edilmemelidir.

- Biçilen otlar modern yöntemlerle kurutulmalıdır.

Çim Tarımı

Çim bakımında sonbahar programı Eylül ayında başlar. İlk yapılacak iş çimlerin boylarını sonbahara uygun bir boyuta alçaltmaktır. Solucanlar bu ay içinde aktif duruma gelirler.Bu dönemde ortaya çıkabilecek zararlılar için zirai ilaç bayilerinin tavsiye edeceği ilaçlar kullanılmalıdır. Eylül ayı bütün bölgelerimizde tohum ekmek için en uygun aydır. Eylül ayının birinci yarısında Ege ve Akdeniz bölgelerinde son gübreleme yapılmalıdır.

Fındık Tarımı

Harman zamanı geciken bazı yörelerde, ürünü sonbahar yağmurlarından iyi korumak gerekmektedir. Erken kurutulamayan veya naylon örtü altında uzun süre kalan fındıkların zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Fındık hasadı tamamlandıktan sonra, fındık filiz güvesi mücadelesi de yapılmalıdır. Bunun için yaprakların altında orta damar ile yan damarların birleştiği üçgen girintilerde kahverengi lekeler bulunup bulunmadığına bakılmalı, baktığımız 100 yaprağın 15' inden fazlasında araz görülüyorsa ilaçlama yapılmalıdır.

Hububat Tarımı

- Kışlık ekim için, toprak işlemesi yapılır.

Meyvecilik Tarımı

- Tohum tavaları belirlenerek ekime hazırlanır.

- Çeşitli meyve türlerinde hasada başlanır.

- Meyve bahçelerinde ve fidanlıklarda zirai işlemleri sürdürülür. (Tüketici sağlığı yönünden, meyveli ağaçlarda ilaçlı mücadeleye, hasada 21 gün kala son verilmelidir.)

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Pancarlarda erken söküme devam edilir.

- Pancarlarda sulama yapılır.

- Çeltik sulaması kesilir.

- Erkenci çeltiklerin hasadına başlanır.

- Mısır hasadı yapılır.

- Ayçiçeği hasadı yapılır.

Sebzecilik Tarımı

- Havuç, kışlık yeşil soğan; marul ve turpun fide ve tohumlarının yerlerine ekim ve dikim işleri sürdürülür.

- Hasadı biten sebzelikler temizlenip, kışlık sebzelerin ekimi için toprak hazırlığı yapılır.

- Kışlık için ekilen havuçlarda seyreltme yapılır. Kışlık yetiştirilen sebzelerde ot alma, çapalama ve gerekiyorsa sulama yapılır. Lahana kelebeği mücadelesi yapılır.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Cala (Su zambağı)ların saksılara dikimi yapılır.

- Gölgeyi seven bitkiler dışında, diğer gölgelikler kaldırılır. Nem de azltılır.

- Yılbaşında çiçeklenen Yılbaşı Minesi, Atatürk Çiçeği, Yılbaşı Çiçeği, Onbiray Çiçeği ve Çanta Çiçeği gibi bitkilere ve ağustosta saksısı değiştirilen sıklamenlere besin maddesi ve su verilmesine devam edilir.

- Bu ayda geceler soğuk geçtiğinden, havalandırma işlemi azaltılarak, ısı kontrol edilmelidir.

PARK VE BAHÇELERDE

- Soğanlı süs bitkilerinin dikimi için tarla hazırlığı yapılır. Çiftlik gübresi ile gübrelenir.

- Kışlık mevsimlik çiçeklerin tohum ekimi bu ayda tamamlanır.

- Herdem yeşil bitkilerden çelik almaya devam edilir. Ay sonunda bordür ve yastıklar temizlenerek, bellenir ve kışlık fidelerin dikimi için, Çiftlik gübresi ile gübrelenir.

- Çardak gülleri budanır ve çelik alınır.

- Güllerde durgun göz aşısına devam edilir.

- Soğanlılardan Safran (Crocus); Kardelen (Galanthus), pençelilerden Manisa lalesi (Anemone), Girit Lalesi (Ranunculus) gibi bitkilerin dikimleri yapılır.

- Glayöl soğanlarının yaprakları kuruduktan sonra, sökümüne başlanır.

- Ortancaların sert bir şekilde budanmasına ve çelik alınmasına devam edilir.

Zeytincilik Tarımı

- Ağaçların çevresi, hasada hazırlık için, yavaş yavaş düzeltilmeye başlanır.

- Eylül ayının ilk yarısında mutlaka sulanmalıdır. Bu sulama ile, sofralık zeytinlerin kalitesi artacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antepfıstığı Tarımı

- Hasattan sonra kuru dallar ayıklanır ve budamaya başlanır.

- Derin toprak işlemesi yapılır.

- Bir yıl önce yapılan aşıların tırnakları kesilir

Arıcılık Tarımı

- Arıları kışa hazırlama bakımından ekim ayı çok önemlidir. Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilir. Ana durumları, yavru durumu, işçi arı durumu ve kışlık bal durumu kontrol edilir.

- Anasız kovanlar birleştirilir.

- İşçi arısı az ve zayıf kovanlar kışı çıkaramayacağı için birleştirilmelidir.

- Mevcut durumu iyi olup, balı noksan olanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Yoksa, şurupla besleme yapılır. Kışa hazırlanan kovanlarda, yavru çürüklüğü hastalığına karşı koruyucu olarak, yemleme şurubuna teramisin katılır. Mozeraya karşı da koruyucu olarak fumidil-B şuruba katılarak yemleme yapılır.

- Ekim ayı sonlarında, etkili bir varroa mücadelesi yapılmalı ve arılar kışa varroadan temizlenmiş olarak girmelidir.

- Kışa hazırlanan kovanlarda, arıların kaplayabileceği kadar çerçeve kuluçkalıkta bırakılmalı, balı alınmalıdır.

- Arı mevcuduna göre, kovanda 10-20 kg. bal bırakılırsa, kış için yeterli olur.

- Kışa hazırlanan kovanlar yağmurdan korunmalı, uçma delikleri daraltılmalı, yağmur ve rutubetten korunmalıdır.

- Hazırlanan kovanlar kışlanacağı yerde rahatsız edilmemelidir.

Bağcılık Tarımı

- Üzüm hasadına devam edilir.

- Hasadı tamamlanan bağlarda toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulamasına başlanır.

Baklagiller Tarımı

- Fasulyenin hasat ve harmanı tamamlanır.

- Baklagil yerlerinin sürümüne devam edilir ve kışlık ekimler için hazırlanır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Şap ve yanıkara aşıları yapılır.

- Tüberküloz, paratüberküloz testleri ve brucellosis yönünden serolojik yoklamalar yapılır.

- Çevrede görülen salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır.

- Ay içinde nokra mücadelesi yapılır.

- Genç hayvanlar ile yaşlılar ayrı meralarda otlatılır, ayrı ahırlarda barındırılır.

- Aylık verim kontrolleri yapılarak, kayıtları tutulur.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Doğum için gereken hazırlıklar tamamlanır.

- İleri gebe koyunlara, meradan yeteri kadar faydalanamadıkları takdirde, yem takviyesi yapılır.

- Yavru atımı görüldüğünde, bu koyunlar derhal tecrit edilir. Atılan yavru ve anadan alınan marazi maddelerin laboratuvarda yapılacak muayeneleri sonucunda, salgın bir hastalık tesbit edilmişse; bu hastalık türüne göre, gerekli işlemler uygulanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Bu ayda tüy dökümüne giren tavukların damızlıkta kalması gerekir. Kusurlu görülen tavuklar ve yumurta verimine geçmemişler ay sonundan itibaren damızlıktan çıkarılabilir.

- Kümesteki ışıklandırma, bir program dahilinde düzenlenmelidir. Aydınlatma süresince, follukların biraz loş ışıklı tutulması faydalıdır.

- Piliç ve tavuklar arasında herhangi bir salgın hastalığın çıkmaması için, koruyucu önlemler alınır.

- Kümeslerde kış mevsimi için gerekli önlemler alınır. Hazırlıklar tamamlanır.

- Yetiştirme kayıtları tutulur.

Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Tarımı

- Yoncaların son biçimi yapılır.

- Yoncaların kurutulmasında, mütecanisliği sağlamak için rutubet, modern yöntemlerle yok edilir.

- Meralarda flora boşluğu olan veya kofalardan açılan yerlere, yeni mera tohumları ekilerek, takviye edilir.

- Gübre takviyesi yapılır. Tohum yatağı uygun hale getirilir.

Çim Tarımı

Ekim ayı içinde düzenli biçim sona erer. Çim alanınızın üzerine dökülen yapraklar temizlenmediği takdirde çiminize zarar verir ve solucan probleminin artmasına neden olur. Bunun için alanınızı süpürmeyi ihmal etmeyin.Ekimin birinci yarısında tohum ekim işi sona erer.

Fındık Tarımı

Fındıklar toplanıp, harman alınmış, çoğu üretici ürününü pazara götürüp bir yıllık emeğinin karşılığını da elde etmiştir. Sıra gelecek yılın ürününü daha da artırmaya, en azından devam ettirmeye gelmiştir. Çünkü Ekim ve Kasım ayları gelecek yıl ürününe hizmet etme aylarıdır. Bunun içinde budamaya önem verilmelidir. Öncelikle fındık dalları ayıklanmalı kurumuş, kırılmış veya verimden düşmüş dallar hatta ocaklar çıkarılarak yerleri yeni genç kök sürgünlerine bırakılmalıdır. Bu arada gereksiz kök sürgünleri de ayıklanmalıdır.Öte yandan kışlık gübre adı verilen fosforlu ve potasyumlu gübrelerin toprağa verilme zamanı da Ekim-Kasım aylarıdır. Genellikle 3 yılda bir verilen fosforlu gübrelerde, ocakların çevresinde dal izdüşümüne(dalların altına) gelecek şekilde 10-15 cm derinlikte açılacak 20-30 çukura atılarak kullanılmalıdır.Yine Mayıs böceği larvaları ile ilaçlı mücadele de eylül-ekim aylarında yapılır. Bunun için 50x50 cm 'lik çerçeve ile bahçenin araz görülen 16 ayrı yerinde işaretleme yapılır, buralar 25 cm derinliğinde kazılır bir örtü üzerine alınan toprak incelenerek 1m ² de (4 çerçeve alanı) 3 adet larva varsa toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Hububat Tarımı

- Kışlık ekimler için toprak hazırlığı yapılır.

- Hububat ekimine başlanır.

Meyvecilik Tarımı

- Hasadın tamamlandığı bahçelere çiftlik gübresi verilir.

- Fidan çukurlarının yerleri işaretlenir ve çukurlar açılır.

- Fidanlıklarda manas ve diğer toprakaltı zararlılarına karşı toprak ilaçlaması ve benzeri mücadele yöntemleri uygulanır.

- Kurumuş, hastalıklı ağaç ve dallar budama yoluyla çıkarılıp, yokedilir.

- Su kanalları ve arklar, tahliye kanalları ve benzeri sulama yapılarında gerekli temizlik ve bakım işleri yapılır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Pancarda söküm işleri başlar.

- Hububat ekimi için pancar yerleri sürülerek, ekime hazırlanır.

- Çeltik hasat ve harmanı yapılır.

- Ayçiçeği hasadı yapılır.

- Boşalan tarlalar, hububat ekimi için sürülüp hazırlanır.

Sebzecilik Tarımı

- Bu ayın ikinci yarısından itibaren erken donlar başlayabilir. Bu nedenle, yazlık sebzelerin hasadı bitirilmelidir. Aksi halde, sebzeler don tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

- Kereviz, ıspanak, lahana, karnabahar, turp ve marulda bakım işlerine devam edilir. Hasada başlanır. İlkbaharda çıkacak olan fındık turpunun tohumları tarlaya ekilir.

- Lahana kelebeği mücadelesine devam edilir.

- Çiftlik gübresi uygulamasına ve toprak işlemesine devam edilir.

Süsü Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Küpe, sardunya, çingülü gibi bitkilerin budaması yapılır.

- Gloxinia (Patlıcan çiçeği) yumruları saksılara dikilir.

- Yılbaşında çiçek verecek olan saksılı süs bitkileri (Primula, siklamen vb.) iki haftada bir sıvı gübre ile beslenir. Bu arada, saksıya alınan ve çiçek vermek üzere olan kasımpatları da gübrelenir.

- Gonca tekleme yapılır.

PARK VE BAHÇELERDE

- Yeri hazırlanan soğanlı süs bitkilerinin (Lale, nergis, sümbül, frezya, zambak) dikimleri yapılır.

- Bordürlerde bulunan çiçekler toplanarak, sadece kasımpatıları ve yıldızlar bırakılır. Kasımpatılarına sıvı gübre verilir. Gonca tekleme yapılır. Bordürlerin toprağı derin olarak bellenerek, çürümüş gübre verilir.

- Çukur kalmış olan çim sahaları onarılır.

- Çim tohumlarının ekimi yapılır.

- Eğer don olmuşsa; yıldızlar kaldırılarak, yumruları kurutulur ve saklanır.

- Yazlık mevsimlik çiçeklerin tohum kapsülleri toplanır.

Zeytincilik Tarımı

- Yeşil gübreleme için, toprak tavlı ise tohumlar ekilmelidir.

- Tavlı topraklarda sonbahar sürümü yapılır.

- Hasada hazırlık olarak ağaç çevresi düzeltilmelidir.

- Çeşitli nedenlerle dökülen taneler toplanmalıdır.

- Yeşil zeytin salamurası için, tane hasadı yapılabilir.

- Teras onarılmasına başlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Hasattan sonra kuru dallar ayıklanır ve budamaya başlanır.

- Derin toprak işlemesi yapılır.

- Bir yıl önce yapılan aşıların tırnakları kesilir

  Arıcılık Tarımı

- Arıları kışa hazırlama bakımından ekim ayı çok önemlidir. Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilir. Ana durumları, yavru durumu, işçi arı durumu ve kışlık bal durumu kontrol edilir.

- Anasız kovanlar birleştirilir.

- İşçi arısı az ve zayıf kovanlar kışı çıkaramayacağı için birleştirilmelidir.

- Mevcut durumu iyi olup, balı noksan olanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Yoksa, şurupla besleme yapılır. Kışa hazırlanan kovanlarda, yavru çürüklüğü hastalığına karşı koruyucu olarak, yemleme şurubuna teramisin katılır. Mozeraya karşı da koruyucu olarak fumidil-B şuruba katılarak yemleme yapılır.

- Ekim ayı sonlarında, etkili bir varroa mücadelesi yapılmalı ve arılar kışa varroadan temizlenmiş olarak girmelidir.

- Kışa hazırlanan kovanlarda, arıların kaplayabileceği kadar çerçeve kuluçkalıkta bırakılmalı, balı alınmalıdır.

- Arı mevcuduna göre, kovanda 10-20 kg. bal bırakılırsa, kış için yeterli olur.

- Kışa hazırlanan kovanlar yağmurdan korunmalı, uçma delikleri daraltılmalı, yağmur ve rutubetten korunmalıdır.

- Hazırlanan kovanlar kışlanacağı yerde rahatsız edilmemelidir.

  Bağcılık Tarımı

- Üzüm hasadına devam edilir.

- Hasadı tamamlanan bağlarda toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulamasına başlanır.

  Baklagiller Tarımı

- Fasulyenin hasat ve harmanı tamamlanır.

- Baklagil yerlerinin sürümüne devam edilir ve kışlık ekimler için hazırlanır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Şap ve yanıkara aşıları yapılır.

- Tüberküloz, paratüberküloz testleri ve brucellosis yönünden serolojik yoklamalar yapılır.

- Çevrede görülen salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır.

- Ay içinde nokra mücadelesi yapılır.

- Genç hayvanlar ile yaşlılar ayrı meralarda otlatılır, ayrı ahırlarda barındırılır.

- Aylık verim kontrolleri yapılarak, kayıtları tutulur.  

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Doğum için gereken hazırlıklar tamamlanır.

- İleri gebe koyunlara, meradan yeteri kadar faydalanamadıkları takdirde, yem takviyesi yapılır.

- Yavru atımı görüldüğünde, bu koyunlar derhal tecrit edilir. Atılan yavru ve anadan alınan marazi maddelerin laboratuvarda yapılacak muayeneleri sonucunda, salgın bir hastalık tesbit edilmişse; bu hastalık türüne göre, gerekli işlemler uygulanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Bu ayda tüy dökümüne giren tavukların damızlıkta kalması gerekir. Kusurlu görülen tavuklar ve yumurta verimine geçmemişler ay sonundan itibaren damızlıktan çıkarılabilir.

- Kümesteki ışıklandırma, bir program dahilinde düzenlenmelidir. Aydınlatma süresince, follukların biraz loş ışıklı tutulması faydalıdır.

- Piliç ve tavuklar arasında herhangi bir salgın hastalığın çıkmaması için, koruyucu önlemler alınır.

- Kümeslerde kış mevsimi için gerekli önlemler alınır. Hazırlıklar tamamlanır.

- Yetiştirme kayıtları tutulur.

  Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Tarımı

- Yoncaların son biçimi yapılır.

- Yoncaların kurutulmasında, mütecanisliği sağlamak için rutubet, modern yöntemlerle yok edilir.

- Meralarda flora boşluğu olan veya kofalardan açılan yerlere, yeni mera tohumları ekilerek, takviye edilir.

- Gübre takviyesi yapılır. Tohum yatağı uygun hale getirilir.

  Çim Tarımı

Ekim ayı içinde düzenli biçim sona erer. Çim alanınızın üzerine dökülen yapraklar temizlenmediği takdirde çiminize zarar verir ve solucan probleminin artmasına neden olur. Bunun için alanınızı süpürmeyi ihmal etmeyin.Ekimin birinci yarısında tohum ekim işi sona erer.

  Fındık Tarımı

Fındıklar toplanıp, harman alınmış, çoğu üretici ürününü pazara götürüp bir yıllık emeğinin karşılığını da elde etmiştir. Sıra gelecek yılın ürününü daha da artırmaya, en azından devam ettirmeye gelmiştir. Çünkü Ekim ve Kasım ayları gelecek yıl ürününe hizmet etme aylarıdır. Bunun içinde budamaya önem verilmelidir. Öncelikle fındık dalları ayıklanmalı kurumuş, kırılmış veya verimden düşmüş dallar hatta ocaklar çıkarılarak yerleri yeni genç kök sürgünlerine bırakılmalıdır. Bu arada gereksiz kök sürgünleri de ayıklanmalıdır.Öte yandan kışlık gübre adı verilen fosforlu ve potasyumlu gübrelerin toprağa verilme zamanı da Ekim-Kasım aylarıdır. Genellikle 3 yılda bir verilen fosforlu gübrelerde, ocakların çevresinde dal izdüşümüne(dalların altına) gelecek şekilde 10-15 cm derinlikte açılacak 20-30 çukura atılarak kullanılmalıdır.Yine Mayıs böceği larvaları ile ilaçlı mücadele de eylül-ekim aylarında yapılır. Bunun için 50x50 cm 'lik çerçeve ile bahçenin araz görülen 16 ayrı yerinde işaretleme yapılır, buralar 25 cm derinliğinde kazılır bir örtü üzerine alınan toprak incelenerek 1m ² de (4 çerçeve alanı) 3 adet larva varsa toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

  Hububat Tarımı

- Kışlık ekimler için toprak hazırlığı yapılır.

- Hububat ekimine başlanır.

  Meyvecilik Tarımı

- Hasadın tamamlandığı bahçelere çiftlik gübresi verilir.

- Fidan çukurlarının yerleri işaretlenir ve çukurlar açılır.

- Fidanlıklarda manas ve diğer toprakaltı zararlılarına karşı toprak ilaçlaması ve benzeri mücadele yöntemleri uygulanır.

- Kurumuş, hastalıklı ağaç ve dallar budama yoluyla çıkarılıp, yokedilir.

- Su kanalları ve arklar, tahliye kanalları ve benzeri sulama yapılarında gerekli temizlik ve bakım işleri yapılır.

  Sanayi Bitkileri Tarımı

- Pancarda söküm işleri başlar.

- Hububat ekimi için pancar yerleri sürülerek, ekime hazırlanır.

- Çeltik hasat ve harmanı yapılır.

- Ayçiçeği hasadı yapılır.

- Boşalan tarlalar, hububat ekimi için sürülüp hazırlanır.

  Sebzecilik Tarımı

- Bu ayın ikinci yarısından itibaren erken donlar başlayabilir. Bu nedenle, yazlık sebzelerin hasadı bitirilmelidir. Aksi halde, sebzeler don tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

- Kereviz, ıspanak, lahana, karnabahar, turp ve marulda bakım işlerine devam edilir. Hasada başlanır. İlkbaharda çıkacak olan fındık turpunun tohumları tarlaya ekilir.

- Lahana kelebeği mücadelesine devam edilir.

- Çiftlik gübresi uygulamasına ve toprak işlemesine devam edilir.

 Süsü Bitkileri Tarım
SERALARDA

- Küpe, sardunya, çingülü gibi bitkilerin budaması yapılır.

- Gloxinia (Patlıcan çiçeği) yumruları saksılara dikilir.

- Yılbaşında çiçek verecek olan saksılı süs bitkileri (Primula, siklamen vb.) iki haftada bir sıvı gübre ile beslenir. Bu arada, saksıya alınan ve çiçek vermek üzere olan kasımpatları da gübrelenir.

- Gonca tekleme yapılır.

PARK VE BAHÇELERDE

- Yeri hazırlanan soğanlı süs bitkilerinin (Lale, nergis, sümbül, frezya, zambak) dikimleri yapılır.

- Bordürlerde bulunan çiçekler toplanarak, sadece kasımpatıları ve yıldızlar bırakılır. Kasımpatılarına sıvı gübre verilir. Gonca tekleme yapılır. Bordürlerin toprağı derin olarak bellenerek, çürümüş gübre verilir.

- Çukur kalmış olan çim sahaları onarılır.

- Çim tohumlarının ekimi yapılır.

- Eğer don olmuşsa; yıldızlar kaldırılarak, yumruları kurutulur ve saklanır.

- Yazlık mevsimlik çiçeklerin tohum kapsülleri toplanır.

  Zeytincilik Tarımı

- Yeşil gübreleme için, toprak tavlı ise tohumlar ekilmelidir.

- Tavlı topraklarda sonbahar sürümü yapılır.

- Hasada hazırlık olarak ağaç çevresi düzeltilmelidir.

- Çeşitli nedenlerle dökülen taneler toplanmalıdır.

- Yeşil zeytin salamurası için, tane hasadı yapılabilir.

- Teras onarılmasına başlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Antepfıstığı Tarımı

- Yanmış çiftlik gübresi ve fosforlu gübre verilir.

- Toprak tavına göre toprak işlemesi yapılır.

- Aşı temizliğinin yapılır.

- Şekil budaması yapılır.

Arıcılık Tarımı

- Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir.

Bağcılık Tarımı

- Kış budaması yapılır.

- Asma söküm işleri ile, boylarına ayırıp, hendekleme işlerine devam edilir.

- Nüvelik bağ tesisi için açılan çukurlara dikim yapılır.

- Toprak tavlı olduğundan, sürüm ve çiftlik gübresi uygulaması yapılabilir.

- Boş zamanlarda, bağ yollarına çakıl dökülür.

- Kış ilaçlamasına, sahil kesimlerinde ay sonunda başlanabilir.

Baklagiller Tarımı

- Bakla ekimi başlar.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

- Değişen hava durumuna göre, ahır iç sıcaklığı en az 15-20C olacak şekilde, kapı ve pencereler kapatılır. Yataklıklar sık sık değiştirilip, yerine kuru iki kat yataklık serilir.

- Hasta hayvan olursa, tecrit bölmesine alınır. Salgın hastalık görüldüğünde, gerektiği şekilde işlemler yapılır.

- Hayvanların kışlık yem, ot ve yataklık muhafaza yerleri, kar ve yağmur suları girmeyecek şekilde, kapalı tutulur. Bu konuda, gerektiğinde ahır tavanı çatı aralığından faydalanılabilir.

- Damızlık kadronun %10'u kasaplık, %10'u da damızlık olarak satılacak şekilde ayarlanılarak, yeni yetiştirme yılına geçilir.

- Hayvanların yaşama ve verim payları çok iyi hesap edilerek, içinde enerji ve mineral maddeleri içeren kaliteli yemlerle beslenmelidir.

- Yıl sonunda mali hesaplar çıkarılır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

- Doğum devam eder. Doğan kuzular kuzuluklara alınır, günlük zorunlu bakımları yapılan kuzular sabah ve akşam analarına emzirilir.

- Doğan kuzuların, gerekirse ektima aşıları ile septisemi serumları uygulanır. Numaralama ve kuyruk kesme işlemleri tamamlanır.

- Gebe ve doğum yapan koyunlara, ilave kesif yem verilir. İyi havalarda, koyunlar meraya çıkarılır. Güneşli ve yağışsız günlerde, yemleme işlemi ağıl dışında yapılır.

- Damızlık kadro içinde yeniden bir tarama yapılarak, kasaplık koyun materyali ayrılıp, satışa götürülür.

- Ay sonunda, o yılı içeren mali hesaplar çıkarılır. Buna göre, yeni program yapılır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

- Tavukların gelişmeleri ve verimleri sık sık kontrol edilir. Gelişme geriliği ve düşkünlük varsa, yem ve yemlemede bir aksaklık olduğu veya basit ya da bulaşıcı bir hastalık çıktığı sonucuna varılır.

- Kümes içi ısısı ayarlanır. Rutubetin normal düzeyde olmasına özen gösterilir. Gerektiğinde, duvar ve taban izolasyonları yapılır.

- Hasta, sakat görünüşlü, soluk ibikli ve göz doldurmayan hayvanlar derhal ayrılıp, satılır.

- Tavuklar arasında gagalama durumu varsa, tavukların gagaları kesilir; ayrıca bir nedeni olup olmadığı incelenip, diğer önlemler alınır.

- Tavuklara istiridye kabuğu veya sert nitelikte taş kırıntıları verilmeli, altlıkların kuru olması sağlanmalıdır.

- Bu ayda FORCE MOLTING denilen ve tavukların ikinci devre yumurtlamaya başlatılması anlamına gelen yöntem uygulanır. Bu metod uygulanmadan önce, hayvanlar newcastle (Yalancı veba) hastalığına karşı aşılanmalı, gerekiyorsa ibikleri kesilmelidir.

- Ay sonunda, yılın mali hesapları çıkarılır. Buna göre, yeni yılın plan ve programları yapılır.

Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Tarımı

- Havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle, meralara asla hayvan sokulmamalıdır.

- Meraların takviyesi için, ekim veya kasım aylarında ekilemeyen tohumlar, bu ay içerisinde, uygun günlerde ekilmelidir.

Çim Tarımı

Aralık ayı yoğun geçen bir bakım döneminden sonra dinlenme zamanıdır.Dikkat edilecek en önemli nokta ıslak veya donmuş çim alana zarar vermekten kaçınmaktır.

Fındık Tarımı

Bu ayda fındık dallarında püsler irileşmiş, karanfillerin tomurcukları şişmiş ve tam patlamaya hazır, yer yer kırmızı uçları görülmektedir.Fındık bitkisi duruyor, dinleniyor mu ki, üretici oturabilsin, dinlenebilsin. O da, gelecek yılda daha iyi ürün alabilmek için uygun bulduğu zamanlarda yine bahçesindedir.Örneğin toprak ve yaprak analizlerinin sonuçlarına göre diğer aylarda zaman bulamamışsa kirecini verir, çitlerini, hendeklerini onarır.

Hububat Tarımı

- Kışlık hububat ekimleri tamamlanır.

Meyvecilik Tarımı

- Yeni kurulacak bahçeler ile ilgili işlerin yapılmasına başlanır.

- Kışlık budama,-sakıncalı durumların dışında yapılır.

- Kasım ayında yapılması gereken işlerden arta kalan işler tamamlanır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

- Pancar sökümü tamamlanır.

- Pancar yerleri hububat ekimine hazırlanır.

Sebzecilik Tarımı

- Hava koşulları uygun giderse, çilek dikiminde geç kalan çiftçiler dikime devam edebilirler. Çilek çapasına devam edilir.

- Kışlık sebzelerin hasadına devam edilir.

- Yazlık sebze fideliklerinin yeri hazırlanır. Sıcak yastıkların yerleri belirlenir ve yapılmaları için hazırlıklara başlanır.

- Uygun tav bulunursa, yazlık sebze dikilecek tarlaların derin sürümü yapılır. Çiftlik gübresi ve fosforlu (gerekiyorsa potaslı) gübreler verilir.

- Sera yetiştiriciliği için hazırlıklara başlanır (Toprak hazırlığı, onarım işleri) Elde edilen tohumların kurutulması, ambalaj ve muhafazasına devam edilir.

- Taze soğan ekimi yapılır.

- Örtü altı yetiştiriciliği yapılıyorsa, bakım işlerine devam edilir. Sulaması yapılır. çapa ile birlikte, çok hafif boğaz doldurulur.

- Fungisitlerle koruyucu ilaçlama yapılır.

- Fasulye ve bamyada görülen pirecik zararlısı ile mücadele edilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

- Karanfillerden alınan çelikler saksıda kum içinde köklendirilir.

- Yılbaşında çiçeklenen saksılı süs bitkilerinin bakımına devam edilir. Kırılmaması için, küçük herekler verilir.

PARK VE BAHÇELERDE

- Bozulan kasımpatı ve yıldızların gövdeleri toprak seviyesinden 10 cm. yukarıdan kesilerek, kaldırılır. Toprağı ile sökülerek, seraya alınır.

- Ağaç ve ağaççıkların dikimine devam edilir.

Zeytincilik Tarımı

- Teras onarımına devam edilir.

- Toprak işleme sonuçlandırılır.

- Hasat işlerine başlanır.

 

 

''